ROTTERDAM | Rijkswaterstaat wijst middels een ministerieel schrijven B&W der gemeente Maassluis erop dat zij een borging moet opnemen in haar toekomstbestendig besluit voor het woongebied Westgaag, aangezien de gemeente er zelf voor kiest om meer geluidsoverlast toe te staan.

Kern van het betoog luidt: “Het akoestisch onderzoek geeft een beeld van de toekomstige geluidsituatie ter hoogte van Westgaag aan de hand van contouren. Op basis hiervan heeft de gemeente Maassluis een Hogere Waarden besluit genomen met een maximale waarde van 53 dB voor de rijksweg. Zorg voor borging in uw plannen.

█ Rijkswaterstaat schreef deze brief

Graag ontvang ik, vanwege de borging van ons belang, bij de nadere invulling van het woongebied de akoestische onderzoeken op woningniveau in verband met de hoge geluidsbelasting als gevolg van de rijksweg A20.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

© aerialview maps – Toekomstige woonlocatie Westgaag ingeklemd tussen geluidsbronnen van het Transportcentrum en van de A20

Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen