55 jaar rekenwerk en toch was dit niet voorzien

Dit bijzondere stuk asfalt van zeven kilometer A4 heeft lang op zich laten wachten. Dankzij de vele jaren van maatschappelijke en politieke discussies is de A4 Delft-Schiedam uiteindelijk ingepast in de landschappelijke en stedelijke omgeving tussen Delft en Schiedam.

Aan de realisatie van de A4 Delft-Schiedam is een lange tijd vooraf gegaan: plan- en besluitvorming in de jaren 50, maatschappelijke discussie in de jaren 70 en nog meer plan- en besluitvorming in de decennia daarna.

Betrokken ministers 2015 – 1958

Er zijn in al die jaren heel veel ministers bij betrokken geweest:  Melanie Schultz van Haegen. Camiel Eurlings, Karla Peijs 2x, Roelf de Boer, Tineke Netelenbos, Annemarie Jorritsma-Lebbink, Hanja Maij-Weggen,  Neelie Smit-Kroes 2x, Henk Zeevalking 2x, Danny Tuijnman, Tjerk Westerterp, Berend-Jan Udink 2x, Joop Bakker, Jan de Quay, Ko Suurhoff , Jan van Aartsen 2x, Henk Korthals

Ondanks alle getroffen maatregelen blijkt er meer grondwater de (half) verdiepte ligging in te stromen dan vooraf was berekend en verwacht. In de verleende vergunning is uitgegaan van maximaal 400m3 grondwater per dag, terwijl het nu gaat om 1200 m3 per dag. 

1200 m3 per dag

Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met een ‘waterbak’ zo groot als een tennisveld en dan 5,5 meter hoog (23 x 10 x 5,5)  of een kubus van 10,6 x 10,6 x 10,6.

Een gemiddeld eenpersoonshuishouden verbruikt op jaarbasis 50 m3 water. Dus 1200 m3 is het waterverbruik gedurende 24 jaar van één persoon.

Redactie

Er is door Rijkswaterstaat een wijzigingsvergunning is aangevraagd bij Hoogheemraadschap van Delfland. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all hebben in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau, Deltares, intensief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van deze grotere toestroming op de omgeving. Denk hierbij aan verdroging en zetting. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van het Deltares model dat ook gebruikt wordt om de effecten van de grondwaterwinning bij DSM-Delft te berekenen. Het model is speciaal aangepast voor de situatie A4 Delft-Schiedam.

De effectenstudie heeft uitgewezen dat er minimale gevolgen zijn voor de omgeving en dat die gevolgen alleen in een extreme situatie gelden die eens in de 20 jaar kan voorkomen. In ‘normale’ situaties treden er geen negatieve effecten op voor de omgeving. De grotere lekdebieten hebben geen negatieve effecten voor de constructie of het drainagesysteem.

Deze uitkomsten zijn aanleiding geweest voor Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4all om een wijzigingsvergunning aan te vragen bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt