door Maarten en Max

MAASSLUIS | Wij zouden graag een oproep tot hulp willen doen aan alle inwoners van Maassluis. We weten dat er zich een nest van de Aziatische hoornaar bevindt in Maassluis en wij proberen die op te sporen. Echter kunnen wij dat als imkergroep niet alleen.

Als er mensen lid zijn bij het zwembad of de voetbal (VDL Maassluis) is het welkom om langs het terrein een kijkje te nemen of er m een skippybal groot nest in de hoge bomen hangt. Mocht er laag een nest hangen, houdt dan afstand.

We hebben door waargenomen vliegrichtingen het zoekgebied kunnen verkleinen. Blauwe cirkel op de toegevoegde foto.

We willen daarom vragen aan de inwoners om als zij een Aziatische hoornaar ergens zien, daar een foto van te maken en te plaatsen op https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/?

Elke waarneming helpt ons in de opsporing van het nest! Het niet vinden van het nest betekent komend jaar vijf nesten er voor terug.

Of wellicht wil men zelfs een zogeheten wiekpot in de tuin te plaatsen, waardoor een Aziatische hoornaar wordt aangetrokken en daardoor beter is waar te nemen. Instructie:

Het nest bevindt zich in het snijgebied van de twee cirkels. Natuurliefhebbers kunnen mee uitkijken naar het nest dat zich in de meeste gevallen hoog in een boom bevindt (20m).

Losvliegende Aziatische hoornaars zijn niet gevaarlijk en ook minder hinderlijk dan gewone wespen. Nestverstoring is zeker wel gevaarlijk en bij het vinden van een nest wordt aangeraden afstand te houden. Maak een foto en meldt het op de genoemde website.


Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.