DEN HAAG | Agentschap Telecom meldt in haar jaarbericht dat het groeiend aantal zonnepanelen in Nederland een risico vormt voor de communicatiesystemen van hulpdiensten. Het C2000 systeem, dat wordt gebruikt door politie, brandweer en ambulancediensten, ondervindt regelmatig storingen. Ook systemen die in de scheepvaart en voor het vliegverkeer worden gebruikt hebben er last van.

De kabels die onderdeel zijn van zonnepanelen functioneren als een antenne die ruis kan veroorzaken op genoemde netwerken wat verhinderd dat een verbinding tot stand komt.

Het Agentschap Telecom stelt dat er problemen zijn gemeld bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten die er in Nederland staan. Die worden nu onderzocht.

Volgens Lucas zijn de problemen nu nog niet onoverkomelijk: “Maar dat willen we ook voorkomen, daarom zitten we er wel bovenop.”

. Vanuit de wisselwerking tussen de digitale transitie en de energietransitie hebben we maatregelen getroffen om de kans op frequentiestoringen door zonnepanelen te minimaliseren. Vanuit het belang dat apparaten moeten kunnen blijven werken hielden we toezicht op de markt waar een toenemend aantal draadloze apparaten ongewild stoorsignalen produceren en zijn we een onderzoek gestart naar verstoringen op GPS-ontvangers.

zie: Jaarverslag Agentschap Telecom


© 2018 Jelle Ravestein  – 444 zonnepanelen op de Koningshoek

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.