door Toiletallantie

Toilettekort raakt inwoners

AMERSFOORT | De Toiletalliantie roept provinciale partijen op zich in te spannen om het toilettekort terug te dringen. Steeds meer gemeenten doen iets aan het tekort aan toiletten in stads- en dorpscentra, maar provincies nemen nog weinig initiatief. Dat moet anders, want nu blijft één op de vier Nederlanders vanwege het toilettekort regelmatig thuis, en bij ouderen zelfs meer dan één op de drie. Dit blijkt uit onderzoek door Peil.nl onder 1237 respondenten. 

Provinciale taken, vrijheid voor de medemens

In haar brief aan de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen wijst de Toiletalliantie op de taken van de provincies. “Provincies moeten zich meer inspannen om het toilettekort terug te dringen op grote busstations, in natuur- en recreatiegebieden en langs fiets- en wandelroutes. Met meer toiletten durven al die mensen die nu nog thuisblijven er weer op uit te gaan,” aldus Ivo Thonon, woordvoerder van de Toiletalliantie.  

Tekort aan toiletten

Op veel terreinen waar provincies over gaan bestaat namelijk een tekort aan toiletten:  

  • Veel overstap- en busstations hebben geen toilet. In Gelderland hebben de regionale treinen geen toilet; 
  • Natuur- en recreatiegebieden hebben vaak nauwelijks toiletten. En als ze er al zijn dan zijn ze moeilijk vindbaar of van lage kwaliteit. Uit onderzoek in bijvoorbeeld de provincie Utrecht blijkt dat negen op de tien landgoedbezoekers een tekort aan toiletten ervaart
  • Uit onderzoek van het Fietsplatform (de koepel van ANWB, Fietsersbond en toerfietsunie NTFU) blijkt dat fietsers vinden dat er onvoldoende openbare toiletten langs fietsroutes liggen. Ook langs wandelroutes zijn er te weinig toiletten. 

In drie stappen het toilettekort terugdringen

De Toiletalliantie roept de politieke partijen op om drie stappen in hun programma op te nemen: 

  1. Zet de Toiletnorm voor wandel- en fietsroutes om in beleid: om de 25 km een openbaar of opengesteld toilet langs (doorgaande) fietsroutes, en om de 5 km langs wandelroutes. 
  1. Geef als provincie het goede voorbeeld door de toiletten van het provinciehuis, (wegen)steunpunten en andere locaties van de provincie open te stellen. Zorg ook voor toiletten bij busstations en belangrijke overstappunten door bijvoorbeeld afspraken te maken met nabijgelegen horeca en winkels. Diezelfde afspraken kunnen provincies maken met toileteigenaren in natuur- en recreatiegebieden. Zet deze toiletten dan in de HogeNood-app en zorg voor raamstickers en bewegwijzering. 
  1. Maak geld vrij voor het plaatsen van toiletten op plekken waar openstelling van toiletten niet kanZelfreinigende toiletten op plekken waar riolering ligt, en mobiele toiletten in het zomerseizoen waar die er niet is. Of zet permanente natuurtoiletten in die geen water, riool of elektra nodig hebben.  

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties en heeft als missie om voldoende openbare toiletten in Nederland te krijgen. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland, zowel in steden en dorpen als in de natuur. De Maag Lever Darm Stichting heeft  de Toiletalliantie in 2018 opgericht. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl of www.mlds.nl.  


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema