WATERWEG | Aafje gaat vanaf 1 januari 2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ook hulp in het huishouden aanbieden binnen de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

ROGplus heeft 17 april 2019 de nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp gepubliceerd. Hier heeft Aafje op ingeschreven. Aafje voldoet aan alle eisen die de organisatie stelt met betrekking tot het leveren van huishoudelijke hulp. Aafje is daarom vanaf 1 januari 2020 een nieuwe dienstverlener is in deze regio.

Al meer dan 40 jaar heeft Aafje ervaring op het gebied van huishoudelijke hulp en heeft een gemiddeld klanttevredenheidscijfer van een 7,9. Aafje werkt toe naar een vaste klant-medewerker situatie en bezoekt de klant altijd vooraf aan de hand van een huisbezoek. Hier wordt samen met de klant een persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld. Zo’n huisbezoek kan eventueel ook ‘s avonds, mocht een familielid of mantelzorger bij het gesprek aanwezig willen zijn.

Mark van Son, adjunct directeur van Aafje Hulpthuis: ‘Ons werk doen we niet alleen. We werken nauw samen met familie, bekenden en buurtbewoners. Ook met vrijwilligers en andere zorgorganisaties. Samen doen we ons uiterste best om klanten zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn, zodat zij prettig en actief kunnen leven. Dat is ons uitgangspunt.’

Aafje is een zorgorganisatie, werkzaam op het gebied van thuiszorg in Rotterdam, de BAR-gemeenten, Capelle a/d IJssel en de Drechtsteden. Aafje heeft verpleeg- en verzorgingshuizen in Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Ridderkerk en twee zorghotels, één bij het Franciscus Gasthuis en één bij het Maasstad ziekenhuis.


© PR Aafje

© PR Aafje

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt