WATERWEG | Gedeputeerden Koning en Baljeu van de provincie Zuid-Holland en het College van B&W gemeente Rotterdam zijn per brief aangeschreven door de Veerpontencoalitie. Er is een afschrift gestuurd aan de regiogemeenten Westland, Maassluis, Voorne aan Zee, Nissewaard, Hoeksche Waard en het Havenbedrijf Rotterdam.

Het is goed als de uiteindelijke belanghebbenden – zijnde de fietsers in de regio – ook kennisnemen van de brief, die onderstaand integraal is overgenomen.Geachte gedeputeerden en collegeleden,


De Veerpontencoalitie bestaande uit ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Vrienden van de Veerponten en Wandelnet maakt zich zorgen rondom de continuïteit van het recreatieveer Hoek van Holland – Maasviakte. Wij doen een beroep op de provincie en de gemeente om alle betrokken partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan van het veer na 2024, bijeen te brengen. Wij achten dat om hieronder toegelichte redenen van groot belang.

De veerverbinding is van vitaal belang voor de regio. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. Die hoge belevingswaarde heeft ook betekenis voor doelstellingen m.b:t. bevordering van gezondheid door meer bewegen en meer duurzame mobiliteit.

Wandelen en fietsen zijn veruit de meest populaire vormen van dagrecreatie, en zowel de landelijke- als regionale routenetwerken spelen een grote rol in het vinden van mooie routes. Niet voor niets investeren uw provincie en de gemeente hier ook zelf in. Verbindingen over grotere wateren zijn cruciaal binnen de routenetwerken, met name omdat er vaak weinig mogelijkheden zijn om over te steken. Dat geldt in sterke mate voor het veer tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte. De eerstvolgende mogelijkheid om aan de overkant van het water te komen, betekent voor fietsers en wandelaars een omweg van 25 à 30 kilometer.

Een betrouwbare, regelmatige en duurzame veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte is een onmisbare schakel binnen zowel het landelijke fietsnetwerk als het landelijke wandelnetwerk. Naast het regionale fietsroutenetwerk geldt dat voor de LF Kustroute (onderdeel internationale EuroVelo 12, de North Sea Cycle route), LF Maasroute (onderdeel internationale EuroVelo 19, La Meuse à Vélo) en LF Ronde van Nederland het veer van essentieel belang is. De veerverbinding draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het toeristisch recreatief aanbod in deze regio.

Naast fietsers die bewust de bewegwijzerde routes volgen, zijn er ook veel recreanten, toeristen en inwoners die de verbinding gebruiken voor de overtocht naar een vakantiehuisje, dag-uitstapje (zeehondenkijken), familiebezoek of woon-werkverkeer:

  • Recreanten vanuit de Randstad met een vaste seizoenplaats die per fiets naar hun vakantiehuisje
    komen. Met het wegvallen van de verbinding worden zij gedwongen met de auto te gaan.
  • Recreanten en toeristen die de verbinding gebruiken terwijl zij op Voorne-Putten of in Hoek van Holland verblijven, als onderdeel van hun daguitstapje. Zo kan men ook op de fiets het succesvolle Futureland – het informatiecentrum over de haven van Rotterdam dat gaat verhuizen naar een nieuwe locatie op de Maasvlakte- goed bereiken. Futureland is op de huidige én nieuwe locatie zonder veer alleen voor gemotoriseerd vervoer makkelijk bereikbaar.
  • Inwoners die de veerverbinding gebruiken voor diverse doeleinden, waaronder familiebezoek of woon-werkverkeer.
  • Bovendien past de veerverbinding helemaal bij de ontwikkeling van de Maasviakte als aantrekkelijke (toeristische) recreatie en badplaats.

Ook in het kader van het door de gemeente opgestelde Toeristisch-recreatief ontwikkelingsperspectief Hoek van Holland uit 2019 is het zeer wenselijk dat de veerverbinding tussen Hoek van Holland en de Maasviakte in stand blijft.

In dit perspectief is een van de pijlers verbindingen en bereikbaarheid van Hoek van Holland, waarin de bereikbaarheid per auto op warme zomerse dagen het zwakste punt is van Hoek van Holland: Alternatieven voor de auto zijn, naast de nieuwe metrolijn die in 2022 geopend is, aantrekkelijke fietsverbindingen. In het ontwikkelingsperspectief wordt ook het belang van veerverbindingen onderschreven. Er wordt zelfs de wens geuit van uitbreiding van het taxivaarnetwerk.

Naast de recreatieve belangen draagt de verbinding ook bij aan de doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid in de metropoolregio. In de uitvoeringsagenda bereikbaarheid van de MRDH staat duidelijk omschreven dat 0.a. meer metropolitane hoofdfietsroutes en verbeterde veerfuncties bijdragen aan landelijk wonen en recreëren. Ook staan de partners in de MRDH voor goede en veilige verbindingen voor verschillende typen fietsers zoals fietsforenzen.

© Jerry Lampen

Voor een duurzame instandhouding – rk na 2024 – van het veer Hoek van Holland – Maasvlakte is een langetermijnvisie en borging van de verbinding wenselijk. Wij vragen aan u als overheden om samen de regie hierop te nemen. We brengen het belang van een regelmatige dienstregeling en betaalbare veerdienst graag nog even onder de aandacht. Daarbij geven we al direct een suggestie mee: ga in de periode oktober-maart ook varen in weekenden en tijdens herfst- en krokusvakanties van de scholen. Steeds meer fietsers en wandelaars willen ook in het frisse seizoen kunnen wandelen en fietsen. De kustroute behoort daarbij zowel bij fietsers als wandelaars tot de top3.

Gezien het belang dat de Veerpontencoalitie heeft bij een goede oplossing, en de grote hoeveelheid kennis en deskundigheid die in deze groep organisaties gebundeld is, verzoeken we u om ons nauw te betrekken. Wij denken graag mee!

Fietsforum


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema