RIJNMOND | Met gepaste afstand en een feestelijk tintje en taart werd onlangs de naam van het nieuwe samenwerkingsverband ZorgSamen MVS onthult en het contract getekend met ROGplus. Ook de wethouders die verantwoordelijk zijn voor o.a. zorg in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam waren daarbij aanwezig.

ZorgSamen MVS ondersteunt in opdracht van ROGplus de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – Meedoen in de stad. “Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen sluit aan op de missie van ROGplus en wij kijken uit naar de verdere samenwerking” zei Anton van Genabeek, directeur ROGplus tijdens de bijeenkomst.

De naam en kleurrijke golvende huisstijl van ZorgSamen MVS werd onthuld door Corine Bronsveld, de wethouder verantwoordelijk voor zorg in Maassluis.

Meedoen in de stad, met ondersteuning op maat
De onthulling was voor de partijen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de maatwerkgerichte werkwijze van ZorgSamen MVS. “Wij geloven dat iedereen er toe doet. Daarom zetten we de ondersteuningsbehoefte van de persoon centraal.” Zegt Arnold van Doorn, bestuurder van ZorgSamen MVS en Pameijer. “Dat uitgangspunt zal niet alleen een positief effect hebben op het welzijn van die persoon. Maar kan ook bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving. We willen hiermee bijdragen aan het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee ook het lokale bestuur van de drie gemeentes.”

Handen schudden kan nu even niet. Daar hadden Anton van Genabeek, directeur ROGplus (links) en Arnold van Doorn, bestuurder ZorgSamen MVS (rechts) een corona proof oplossing voor. Op de achtergrond v.l.n.r. Patricia van Aaken – wethouder Schiedam, Corine Bronsveld – wethouder Maassluis, Jacky Silos – wethouder Vlaardingen.

Ondersteuning op alle levensterreinen
ZorgSamen MVS werkt aan een samenleving waar mensen met een chronische ziekte of beperking zo goed en zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in hun eigen omgeving. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Cliënten krijgen begeleiding en dagbesteding op alle levensterreinen, zoals opgroeien, werken, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact.

Aanvragen Wmo – ondersteuning
Een aanvraag voor hulp of ondersteuning gaat via ROGplus. Deze organisatie voert namens de gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Een consulent van ROGplus bekijkt samen met de cliënt of Wmo-ondersteuning passend is. Als dat zo is, dan meldt de consultent de cliënt aan bij ZorgSamen MVS.

Samenwerken met lokale partners
Het ondersteuningsaanbod van ZorgSamen MVS is gericht op het versterken van eigen kracht, het omgaan met belemmeringen, het versterken van het eigen netwerk en het naar vermogen leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving. Dat doen we samen met de lokale partners in de wijk en/of in de stad.

Ontstaan samenwerkingsverband
De vijf zorgorganisaties schreven in 2019 gezamenlijk in op een Wmo aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze aanbesteding. ZorgSamen MVS bestaat uit ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak. Ieder met een eigen specialisme. In januari 2020 begon het vormgeven van de visie, de werkwijze, samenwerkingsafspraken onderling en binnen hun netwerken. Ondertussen ondersteunen medewerkers van ZorgSamen MVS verschillende cliënten met hun ondersteuningsvragen. Dit najaar start een campagne om de organisatie zichtbaarder te maken en de naamsbekendheid te vergroten.

ASVZ
ASVZ biedt duurzame zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen er terecht voor diagnostiek, behandeling, ondersteuning, begeleiding, werk en dagbesteding. www.asvz.nl

Directzorg
Directzorg is een thuiszorgorganisatie die mensen met een (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblematiek, dementie, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek ondersteunt met verpleging, verzorging en begeleiding. www.directzorg.nl

GGZ Delfland
GGZ Delfland is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit Doel Delfland kunnen mensen met psychische en sociale problemen werken aan hun maatschappelijk herstel. www.ggzdelfland.nl

Pameijer
Pameijer ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek en mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. De ondersteuning richt zich op wonen, werken, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. www.pameijer.nl

Stichting Onder Een Dak
Stichting Onder Een Dak is een ggz- en welzijnsorganisatie, gericht op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van kwetsbare mensen in het algemeen en mensen met (psycho-)sociale problematiek en senioren in het bijzonder. www.wonenmeedoenontmoeten.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt