door Annet van der Vat

WATERWEG | Door een groep maatschappelijk betrokken inwoners uit Vlaardingen en Schiedam is een visie geschreven om te komen tot een woonvorm, met zelfstandige huur- en koopwoningen, waarin de verbinding tussen mensen centraal staat zoals in de vroegere ‘hofjes’.

De bedoeling is dat zowel (echt)paren als alleenstaanden van 50plus zich daarin thuis voelen, elkaar inspireren en omzien naar elkaar. Deze sociale manier van denken zien zij graag gerealiseerd in een duurzame omgeving met maximaal 30 woningen. Waarin met respect ruimte is voor zowel diversiteit als eigenheid. Met uiteraard veel privacy, maar waarbinnen ook ruimte is om in saamhorigheid activiteiten te ondernemen.

Inmiddels hebben zo’n 20 paren en 30 alleenstaanden zich enthousiast getoond door zich in te schrijven bij Knarrenhof Waterweg als belangstellende.

Geadviseerd wordt zich hiernaast ook in te schrijven bij het landelijke Knarrenhof Nederland, initiatiefnemer en ondersteuner van de inrichting van het woonconcept, en betrokken bij de uiteindelijke toewijzing van woningen. De stuurgroep van Knarrenhof Waterweg wil graag haar zoekgebied voor een geschikte bouwlocatie, of zelfs meerdere bouwlocaties, uitbreiden naar Maassluis.

Daarom zijn inwoners van het hele Waterweggebied Vlaardingen-Schiedam-Maassluis hierbij van harte uitgenodigd zich aan te sluiten!

Voor informatie over het concept Knarrenhof in het algemeen, zie Knarrenhof.nl/

U vindt meer specifieke informatie over Knarrenhof Waterweg, inclusief de woonvisie, op de paginaMSV steden

Aanvragen voor informatie, aanmeldingen en/of bruikbare tips over geschikte bouwplekken in één van de drie gemeenten zijn van harte welkom op het e-mailadres knarrenhofwaterweg@gmail.com

[advertorial ]


 

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Redacteur Economie | Zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuwtjes