© www.maassluis.nu - Stroomopwaarts MVS

Desirée Curfs treedt per 1 juni 2015 in functie als directeur voor het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. De directeur is verantwoordelijk voor de realisatie en transformatie van het nieuwe bedrijf en is de eerste adviseur van het directieberaad van Stroomopwaarts MVS. Curfs heeft veel ervaring in het opzetten van een participatiebedrijf.

Desirée Curfs:

“Er ligt een grote uitdaging om samen met alle medewerkers en partners een nieuwe organisatie te bouwen. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van de drie gemeenten staat voor mij centraal, evenals de ontwikkeling van de medewerkers. Ik geloof in de kracht van samenwerking en wil de relatie met de partners uitbouwen. Dat geldt ook voor de toegevoegde waarde van Stroomopwaarts MVS richting ondernemers en leveranciers.”

De nieuwe directeur is onder meer verantwoordelijk voor het operationeel, efficiënt en effectief krijgen van de nieuwe organisatie, het bedienen van en de afstemming met de drie gemeenten en de doorontwikkeling van management en medewerkers.

Wethouder David van der Houwen, namens Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voorzitter van het dagelijks bestuur:

“Ik ben ontzettend blij met de komst van deze directeur voor Stroomopwaarts. Ik heb alle vertrouwen in haar, ik weet zeker dat zij dé juiste persoon is om Stroomopwaarts op de kaart te zetten!’’

Loopbaan
Desirée Curfs was van 2007 tot 2015 directeur-bestuurder bij Patijnenburg, het participatiebedrijf in de gemeente Westland. Bij dit bedrijf was zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taak in het kader van de sociale werkvoorziening en de sturing van het werkbedrijf en het re-integratiebedrijf Werkstroom. Daarnaast was zij sinds 1 november 2010 bestuursvoorzitter van het Werkplein Westland en verantwoordelijk voor het afstemmen en vaststellen van het strategisch beleid met alle partners.

Regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS
De drie sociale diensten en de drie werkleerbedrijven van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vormen samen het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS. Stroomopwaarts MVS voert de Participatiewet uit en wil mensen met een beperking die binnen Stroomopwaarts werkzaam zijn verder ontwikkelen en werkzoekenden stimuleren, ondersteunen en activeren zodat ze weer aan het werk kunnen. De inrichting van het nieuwe bedrijf vindt gefaseerd plaats.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt