door Alexander Bakker

DeltaPORT Donatiefonds helpt orgelweek aan educatieprogramma

RIJNMOND | Met financiële steun van het DeltaPORT Donatiefonds krijgt de Vlaardingse orgelweek dit jaar een educatiefprogramma voor leerlingen van de groepen 6 en 7 van de basisscholen. Met de orgelweek, die eind juni voor de achttiende keer wordt gehouden, ondersteunt de stichting Van Peteghemorgel de instandhouding van het uit 1763 daterende orgel in de Grote Kerk van Vlaardingen.

Het Vlaardingse orgel is afkomstig uit een abdij in het Belgische Gent, waar het ooit nog is bespeeld door Wolfgang Amadeus Mozart. Het orgel is gebouwd door orgelbouwer Pieter van Peteghem en kent enkele bijzondere kenmerken. In 1819 is het orgel geïnstalleerd in de Vlaardingse Grote Kerk. Ook is een donatie toegekend aan de stichting Vrienden van Citykids van het gelijknamige kindzorgcentrum in Nissewaard. Met de steun van het DeltaPORT Donatiefonds krijgt dit centrum dat zorg biedt aan kinderen met een beperking en aan kinderen die intensieve medische nodig hebben, een veilige buitenspeelplaats.

Donaties zijn er ook voor de stichting Hertenpark Maasland voor de vervanging en verduurzaming van het verblijf van de wallaby’s en voor de stichting Wens & Go voor het vervullen van wensen van mensen uit Barendrecht, Albrandswaard en Rotterdam-Zuid die in een moeilijke financiële situatie verkeren.

Maassluis

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook steun toegekend aan de stichting Theater Koningshof voor het zomerproject Parklive in de tuin van het Maassluise theater, aan het evenement Jeugdvakantieland dat eind voor de 63-ste keer in Ahoy wordt gehouden, aan de organisatie Onder het Buro voor de theatervoorstelling Kunst die deze zomer wordt gehouden in verschillende Rotterdamse wijken, aan het Jenevermuseum in Schiedam voor de restauratie van de branderij De Gekroonde Brandersketel, voor de totstandkoming van een havenwandelgids, aan Kinderfondsen Nederland voor de Bootcamp Zomerdagen in Rotterdam en Vlaardingen en aan de stichting Confro voor een lespakket bij het taboe-doorbrekend theaterprogramma Alter Ego.


Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Driemaal per jaar wordt voor een project in het gebied rond het haven- en industriecomplex een fors bedrag toegekend.

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.