(advertorial)

MAASSLUIS | “Na vele jaren als ervaren specialist in de geestelijk gezondheidszorg bij grote instellingen ben ik nu als zelfstandig therapeut actief.”Aan het woord is Ludy Feuerberg. In haar praktijk behandelt zij onder meer cliënten met angsten, ADHD, gedragsproblemen en depressies.

“Problemen met stemmingen, slaappatroon, eetlust, verdraagzaamheid. Veel mensen tobben heel wat af voordat ze via de huisarts bij mij als behandelaar terecht komen. De reden is dat de oorzaak dan op psychisch terrein moet worden gezocht. Mijn vorm van hulpverlening is bedoeld voor personen met beginnende klachten. Deze behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar.”

Ludy werkt sinds april 2017 in haar eigen praktijk

PSYBASIC
kantoor: Fenacoliuslaan 8
3143 AD Maassluis
06-11195851

www.psybasic.nl

Wanneer kloppen cliënten bij jou aan?

“Diverse cliënten raadplegen een huisarts vanwege een fysieke klacht. Zij worden doorverwezen naar een fysiotherapeut maar komen dan niet verder met hun probleem. Als ze eenmaal doorverwezen zijn naar mij, blijkt in veel gevallen dat er een psychische oorzaak is. Er zijn voorbeelden waarbij rouw leidt tot depressies. Dat leidt dan weer tot fysieke klachten. In twee gesprekken komen we daar achter en veelal blijkt dat ook de sleutel tot het verhelpen van het fysieke probleem. Na 5 à 6 sessies is 80% van de cliënten weer op de goede weg.”

Kom jij via een netwerk in Maassluis in contact met collega therapeuten?

“Er is een lokaal samenwerkingsoverleg tweemaal per jaar. Ik merk dat men steeds meer open staat voor aanvullende behandelingen. Mijn weg is gebaseerd op de reguliere GGZ sector en ik stel dan ook mijn diagnoses op basis van de DSM-5 een internationale standaard voor diagnoses.”

Ben jij officieel geaccrediteerd?

PSYBASIC staat vermeld in het online register en ik ben aangesloten bij 1NP het ‘Eerste Netwerk voor Professionals’. Via hun krijg ik ook jaarlijks (bij)scholing wat ervoor zorgt dat mij accreditatie – mijn BIG registratie – geldig blijft.”

Hoe gaat het voorschrijven van medicaties?

“Ik mag in samenspraak met de huisarts bepaalde bloedonderzoeken laten doen. Op grond van mijn diagnose kan ik vervolgens waar nodig zelf medicatie voorschrijven. Er is een beroepsafspraak dat een collega specialist dan meekijkt. Dat is het zogeheten vier-ogen-principe, waardoor een extra zekerheid is ingebouwd.”

Hoe zorg je ervoor dat je niet bedrijfsblind wordt?

“Via zogeheten peer-reviews wordt met collega specialisten steekproefsgewijs een casus doorgenomen om mijn werkwijze te toetsen. Uiteraard gebeurt dat in besloten sfeer en volgens de regelgeving van onze branche.”

Kan een klant zelf direct bij jou aankloppen?

“Nee, men moet zich via het netwerk laten doorverwijzen. Daarom wijs ik iedereen die direct contact zoekt op de website www.1NP.nl. Dat is de plek waar men moet beginnen. Zonder verwijzing start er geen behandeling. Zo zijn de spelregels van de gezondheidsbranche. De generalistische basis GGZ is toegankelijk via dit kanaal.”

klik voor de website van de praktijk

 

 

Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu