MAASSLUIS | Dierenhoek ’t Sparretje is al meer dan 20 jaar gehuisvest op het voormalig terrein van de gemeentelijke civiele werken. De bewonerscommissie Sparrendal had het initiatief genomen en heeft bij buurtbewoners geïnventariseerd waaraan de meeste behoefte zou bestaan als het vrijgekomen terrein een nuttige bestemming kon krijgen. Al gauw bleek dat de meeste voorkeur uitging naar een dierenhoek of kinderboerderij.
Uiteindelijk is met de gemeente overeengekomen dat het terrein “om niet” in bruikleen werd gegeven. In september 1995 werd de dierenhoek officieel geopend.

De huidige voorzitter Ingrid Herman van Arkelen trad enige tijd geleden aan. Zij brengt met haar kennis op het gebied van dierenverzorging nieuw elan:
“De afgelopen jaren is door vrijwilligers uit het Sparrendal en van elders de opbouw van een dierenhoek tot stand gekomen. Om de noodzakelijke onkosten te dekken is Maasdelta groep, bereid gevonden om een groot deel van de begroting te dekken. Het restant van de begroting moest en moet nog steeds gedekt worden door sponsors uit de middenstand en particuliere bijdragen. Stap voor stap en jaar na jaar is het terrein verbeterd en aangepast aan de wensen van bezoekers en verzorgers. Met hulp van vele particulieren, diverse instanties en bedrijven is Dierenhoek ’t Sparretje geworden tot wat het nu is. Nog steeds wordt jaarlijks getracht aanpassingen te doen in zowel de omgeving, de opstallen en de veestapel om de dierenhoek zo aantrekkelijk mogelijk te houden.. Alle hulp is welkom”.    

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    22 april 2018 at 15:01

    “Diervriendelijk!”