www.maassluis.nu - Veel betrokkenheid bij vrijwilligers voedselbank

Bert Nederveen is wethouder van de gemeente Zuidhorn. Hij heeft zitting in de commissie “Werk & Inkomen” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij is een van de afgevaardigden die in het gezelschap van staatssecretaris Klijnsma een bezoek bracht aan de Voedselbank en de Hooftzaak.  Dat vormde een mooie gelegenheid om hem persoonlijk te spreken.

In hoeverre is de situatie in Maassluis met 32.000 inwoners vergelijkbaar met die van Zuidhorn (18.000+ inwoners)

Zuidhorn is een gemeente van ruim 18.500 inwoners in de provincie Groningen. De gemeente beslaat globaal het gebied tussen de stad Groningen en de provincie Friesland. De gemeente werkt op veel gebieden samen met de gemeenten Grootegast, Leek en Marum. Samen vormen deze vier gemeenten het Westerkwartier, naar verwachting zal een fusie plaatsvinden op 1 januari 2018.

Wat betreft de samenstelling van de bevolking wijkt onze gemeente behoorlijk af van Maassluis: een hoge sociaal economische status, relatief lage werkloosheid. Daarnaast dunbevolkt, 15 verschillende dorpen. Ook op het gebied van armoede(bestrijding) zijn er grote verschillen. Zo maken in Zuidhorn ongeveer 20 gezinnen gebruik van de voedselbank, in Maassluis 250. De voedselbank Westerkwartier werkt voor ongeveer 70 gezinnen in de gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn.

In welke vorm leveren individuele gemeenten een bijdrage in dit landelijk overleg over schuld- en armoedebeleid

Ik neem deel aan het landelijk overleg over schuld- en armoedebeleid als vertegenwoordiger namens de VNG commissie Werk en Inkomen. Deze commissie bestaat uit 20 bestuurders (19 wethouders en 1 gemeentesecretaris) die afkomstig zijn uit allerlei gemeenten, grote steden als Amsterdam en Rotterdam, maar dus ook kleinere gemeenten als Maassluis en Zuidhorn.

Aan het landelijk overleg neemt een vast groepje afgevaardigden deel, zij zorgen dat ook praktijkvoorbeelden uit gemeenten aan de orde komen. Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven ook graag onze gemeenten te bezoeken om zelf kennis te nemen van plaatselijke initiatieven. Vorige week was Maassluis aan de beurt, in het najaar komt de staatssecretaris naar het noorden.

Wat is jouw persoonlijke motivatie om bij te dragen aan dit beleid

Het is triest dat, door allerlei omstandigheden, in een welvarend land als Nederland toch veel mensen in armoede leven. Soms zelfs zo dat ze geen eten kunnen kopen. Vergeleken met andere delen van de wereld hebben zelfs zij het nog goed, maar het is onze plicht als plaatselijk bestuurder om ervoor te zorgen dat deze mensen weer perspectief krijgen in hun leven. Helaas zijn daar op dit moment voedselbanken voor nodig, ik hoop dat we zover komen dat ze kunnen worden gesloten. Daar maak ik mij hard voor.

Wat wil je afsluitend nog kwijt

Ik vond het mooi om  – voor het eerst in mijn leven – Maassluis te mogen bezoeken. Een mooie stad vol historie. Zeker zo mooi was het te zien met hoeveel betrokkenheid veel vrijwilligers zich inzetten voor de voedselbank. Ook was het prachtig om kennis te nemen van alle activiteiten in buurtcentrum De Hooftzaak.

Dat ik na vele jaren ook weer kon bijpraten met mijn oud-collega Jelle Ravestein, was een leuk extraatje.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt