MAASSLUIS | De gemeente Maassluis en Lely Industries hebben een volgende stap gezet voor de Lely Campus. Met de ondertekening van de overeenkomst is de weg vrij om het bestemmingsplan te wijzigen en daarmee ruimte te bieden aan nieuwe samenwerkingsvormen met andere bedrijven op de Lely werklocatie. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe ontsluiting van de Lely Campus op de Cornelis van der Lelylaan die dit jaar wordt aangelegd. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan dit voorjaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Met de toekomstige vestiging van bedrijven op het terrein van Lely kan het bedrijf de samenwerking met hen beter organiseren. Dit zijn enerzijds toeleveranciers. Dat biedt logistieke voordelen, maar bovenal wordt de innovatiekracht van Lely en van de partnerbedrijven verbeterd. Anderzijds moet deze locatie een broedplaats zijn voor bedrijven die voortkomen uit Lely (spin-off bedrijven) en start-ups, waar nieuwe ideeën en producten worden gelanceerd.

CEO Alexander van der Lely is verheugd dat de campusgedachte verder vorm krijgt:

“Ons uitgangspunt is dat we door het delen van kennis, ervaring en faciliteiten samen met onze kennispartners een nieuwe impuls kunnen geven aan duurzame vernieuwingen voor de agrarische sector. De ondertekening van de overeenkomst vandaag brengt de droom weer een stukje dichterbij.”

De burgemeester van Maassluis Edo Haan is van mening dat de Lely Campus van grote waarde is voor de gemeente Maassluis en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

“Lely is een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van high-tech en schone maakindustrie. Met de ontwikkeling van de Campus is de werkgelegenheid sterk toegenomen. Ik heb begrepen dat Lely de gemeente heeft afgelost als grootste werkgever van de stad. Ik zie er naar uit om de Campus in de komende jaren verder te zien uitgroeien en probeer daar vanuit het college mijn steentje aan bij te dragen.”

Wethouder Arnold Keijzer vult aan:

“In 2012 heeft de gemeenteraad het Masterplan voor de Dijkpolder vastgesteld waarin zowel het Lelybedrijf als de nieuwe woonwijk Wilgenrijk zijn opgenomen. Voor de volgende fase van de Campus hebben we het bestemmingsplan in procedure genomen. Inmiddels wordt de uitvoering in de Dijkpolder duidelijk zichtbaar. In 2014 heeft Koningin Maxima het uiterst duurzame nieuwe hoofdkantoor van Lely geopend, de eerste huizen in Wilgenrijk zijn gebouwd en dit jaar wordt de nieuwe ontsluitingsweg met een brug over de Weverskade aangelegd. ”

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt