VACATURE


MAASSLUIS | Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 32.000 inwoners.  Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met circa 270 medewerkers van de gemeentelijke organisatie om er samen met de inwoners, bedrijven en instellingen voor te zorgen dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen aan de maatschappij en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een fijne leefomgeving.

Voor het team Beleid/Cluster Stad

zoekt de gemeente 

4 beleidsadviseurs
(elk voor 32 uur per week)

Het gaat om de beleidsterreinen Duurzaamheid, Groen, Sociaal domein (& Participatiewet) en Grondzaken.

Algemene informatie
De gemeente Maassluis is er voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de stad. Zij zijn onze klanten en onze opdrachtgevers. Samen met hen zorgen wij ervoor dat Maassluis een prachtige, sociale en duurzame stad blijft waar het goed leven, werken en recreëren is. Als organisatie willen we flexibel en lerend zijn, midden in de stad staan, open staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief oppakken en verder brengen. We willen een organisatie zijn die verbindt, passend bij de mogelijkheden van deze tijd en waarin inwoners vertrouwen hebben.

Het beleidsteam
Binnen de organisatie zijn in het cluster Stad sinds kort alle beleidsterreinen in één beleidsteam samengebracht. Daarbinnen hebben we op dit moment ruimte voor vier ambitieuze en realistische collega’s, die zin hebben om in samenhang en samenwerking het fysieke en sociale domein in de gemeente Maassluis verder willen ontwikkelen.

De gemeentelijke organisatie legt veel verantwoordelijkheid bij de teams. Van de beleidsadviseur verwachten we dan ook dat zij/hij initiatief neemt, taken oppakt, met voorstellen komt en samen met andere beleidsadviseurs vorm en invulling geeft aan de diverse opgaven.

Volledige vacaturetekst

 

Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu