[advertorial]

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners en 15.000 woningen. Een stad die nieuwe ontwikkelingen stimuleert, maar tegelijkertijd het historische centrum koestert. Het stadsbestuur van Maassluis werkt op professionele wijze samen met 300 medewerkers van de gemeentelijke organisatie onder het motto: ‘Samen werken aan de toekomst van de stad’.

Werk je graag voor een kleine gemeente?
Waar de lijnen kort zijn en er ruimte voor eigen initiatief is?
Reageer dan op deze functie!

Stadsmakelaar Cultuur
32 uur per week

Maassluis kent een groot cultureel aanbod en grote betrokkenheid bij het culturele leven, maar we beseffen ook dat cultuur nog niet iedereen bereikt. Gezien het belang van cultuur voor zelfontplooiing, sociale cohesie en algemene ontwikkeling willen wij ons inspannen voor een breder bereik van cultuur bij alle groepen in de samenleving. Om deze verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat we een levendig cultureel programma ontwikkelen met de stad, zijn we op zoek naar een Stadsmakelaar cultuur.

De organisatie
De gemeente Maassluis is er voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de stad. Samen met hen zorgen wij er als organisatie voor dat Maassluis een sociale en duurzame stad blijft, waar het goed leven, werken en recreëren is. Waarin iedereen mee kan doen en inwoners zelf hun steentje bijdragen aan een prettige leefomgeving. Wij willen een betrouwbare partner zijn, midden in de stad staan, open staan voor maatschappelijke initiatieven, deze proactief oppakken en verder brengen. Een verbindende, faciliterende en waar nodig regie-voerende rol vervullen zoals past bij de mogelijkheden van deze tijd.

Stadsmakelaar cultuur
Onze cultuurvisie 2015-2020 ’Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’ is opgesteld in nauw overleg met zo veel mogelijk organisaties en mensen in de stad. Met cultuur wil het gemeentebestuur nadrukkelijker dan voorheen verbindingen leggen en dat kan ook heel goed met deze ‘nieuwe partners’. Bij de uitwerking van deze visie is een belangrijke rol weggelegd voor een Stadsmakelaar cultuur. Deze heeft een spilfunctie in het Maassluise culturele veld en een brugfunctie tussen de cultuursector en andere sectoren. Er is bovendien een nauwe samenhang met citymarketing.

Profiel
De Stadsmakelaar cultuur is een netwerker en bruggenbouwer, is initiatiefrijk, eigenwijs en inspirerend. Zij/hij is in staat zelfstandig en effectief te werk te gaan. De stadsmakelaar heeft een eigen visie op de bijdrage van kunst en cultuur aan de samenleving en een aantoonbaar goed ontwikkeld gevoel voor (artistieke) kwaliteit. De stadsmakelaar beschikt over relevante werkervaring in dit werkveld, kent de (landelijke) beleidsontwikkelingen en is in staat het culturele aanbod in Maassluis te versterken en door te ontwikkelen.

De stadsmakelaar moet kennis van zaken en ervaring hebben op het gebied van het stimuleren, versterken en verbinden van culturele activiteiten op lokaal niveau en het laten ontstaan van culturele initiatieven, vooral ook in samenwerking met instellingen op andere terreinen dan de cultuur. De stadsmakelaar creëert met het werkveld een sterke, samenhangende en ondernemende culturele sector. Daarin past ook de samenwerking met andere professionals zoals de combinatiefunctionarissen en de stadspromotor.

De stadsmakelaar is goed op de hoogte van de mogelijkheden van fondsen, sponsorwerving, subsidieverlening en andere financieringsmogelijkheden en is verenigingen, organisaties en anderen behulpzaam bij aanvragen daarvan. Hij/zij heeft ervaring in het genereren van extra budget voor kunst en cultuur uit de markt.

Wij vragen

  • Een aanjager, verbinder en sparringpartner voor het culturele veld;
  • Initiëren van meer en bereikbare cultuurprojecten met onder andere (zorg-)instellingen, wijk- en buurtbewoners onderwijs e.a.;
  • Makelen tussen (professionele) culturele instellingen en nieuw publiek alsmede nieuwe (multi-)culturele initiatieven;
  • Vergroting van de zichtbaarheid van en samenwerking op het terrein van de amateurkunst;
  • Onderzoeken hoe de participatie van jongeren vergroot kan worden en daartoe initiatieven nemen;
  • Coördineren en initiëren van deelname aan de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit;
  • Het versterken en onderhouden van nauwe samenwerkingsverbanden tussen lokale partners zoals gemeente, Culturele Raad Maassluis, (semi-)professionele Cultuurinstellingen, amateurveld, Stichting Promotie Maassluis en ondernemersorganisatie MOVe;
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit die nodig is om de verwachtingen in te lossen en de betrokken partijen in de stad te activeren tot samenwerking en afstemming.

Wij bieden
Een afwisselende functie, ruimte voor ontwikkeling, plezierige werkomgeving en prima arbeidsvoorwaarden (onder andere opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, regeling IKB). Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (salarisschaal 10) op basis van een volledige betrekking (36 uur per week). Dit is exclusief de maandelijkse opbouw van momenteel 17,05% individueel keuzebudget.

Sollicitatie/informatie
Stuur je sollicitatiebrief en cv voor 22 maart 2019 onder vermelding van vacaturenummer 316 aan het College van burgemeester en wethouders bij voorkeur via het sollicitatieformulier op onze website. E-mailen of per post kan ook ter attentie van de afdeling Algemene zaken, team P&O gemeente@maassluis.nl of Postbus 55, 3140 AB Maassluis

Voor meer informatie over de functies kan je bellen naar Ruud Mank, beleidsadviseur Cultuur, bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 010-5931840. Informatie over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Olivia Nelom, Adviseur P&O, te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Maassluis: 14010.

www.maassluis.nl

Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu