Interview in meerdere delen
Deel 1 Het verschil met het reguliere onderwijs

MAASSLUIS | Sander Fisser is sinds augustus directeur van de plaatselijke Montessorischool, gevestigd aan de Seringenstraat. Hij heeft hiervoor onder meer in Voorburg en in  Jakarta leiding gegeven in het basisonderwijs. Sander vindt het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over wat Montessori onderwijs is omdat er onder de mensen veel misverstand bestaat. Het is niet “vrijheid, blijheid. Ze doen maar wat, fröbelen”. Dat laatste is trouwens helemaal wat anders, dat gaat over kleutermateriaal maar dat terzijde.

Montessorischool1

De school staat aan de Seringenstraat

 

Men begrijpt niet waarom het feitelijk steengoed onderwijs is. Wij spreken altijd over ‘de samenleving’ niet over ‘de maatschappij’. Dat is hoe Montessori ernaar kijken. Dat tweede begrip komt uit het bedrijfsleven, denk maar aan maatschap, terwijl samen en leven betrekking op natuurlijke, biologische elementen.

De huidige samenleving vervlakt en daardoor wordt de toekomst vaak als een voldongen feit geaccepteerd. terwijl we hem samen kunnen maken. Men denkt: het wordt digitaal, alles wordt op afstand geregeld, snel, je moet flexibel zijn enzovoort.

Onze invloed reikt verder dan we beseffen: “Als Zwarte Piet zich verkiesbaar zou stellen en wij kiezen met zijn allen voor hem dan wordt hij onze volgende premier, bij wijze van spreken. We hebben invloed, maar vergeten die in te zetten”

Oriëntatie

Montessori leert jonge mensen hoe zij zelf onderdeel zijn van de toekomst en er zelf nu al invloed op kunnen hebben, de toekomst vorm geven. Heel kosmisch dus: in het oneindig heelal heb je een plekje, wat is de weg naar dat plekje, hoe is de samenhang der dingen, hoe kun jij je erop voorbereiden. Het traditionele onderwijs begint juist aan de andere kant: de eigen kring, de wijk, de stad en later pas de oriëntatie op land, wereld, de topografie, de ruimte enzovoort.

in eigen tempo
In haar onderzoek heeft Maria Montessori vastgesteld dat er universele patronen zijn voor de ontwikkeling van een mens. Of het nu gaat over rekenen, schrijven of leren lopen. Alles gaat volgens dezelfde principes: op een gegeven moment is een kind eraan toe en gaat een stap doen, kleine stapjes, herhalen en vaardigheid ontwikkelen. Bij voorkeur in het eigen tempo. Dat betekent dat de een wat vlotter is dan een ander op een terrein, maar uiteindelijk zal elk gezond kind zich kunnen ontwikkelen.

Wij hebben ‘blind vertrouwen’ dat het goed komt in het eigen tempo. Het is organisch: gras groeit ook geleidelijk. Je kunt er niet aan gaan trekken om het sneller te laten groeien. Water en mest zijn nodig. In ons DNA zit die basis verankerd waardoor onze groei, onze ontwikkeling heus op gang komt, maar geef het tijd.

Patronen

Montessori LogoOnze leerkrachten kennen die patronen en die stappen. Bovendien weten zij hoe de aanpak is om het de kinderen aan te leren. Het ene kind ontdekt zelf (proefondervindelijk), de ander kijkt het af (visueel ingesteld) een volgend

niet duwen & trekken
kind wil er eerst over praten is verbaal ingesteld en vraagt om  een uitleg. Door elk individueel kind in de ontwikkelingspatronen te volgen, weten wij waar zij staan en wat er nodig is om verder te komen. Wij hanteren bij die patronen marges waarbinnen kinderen zich normaal kunnen ontwikkelen. Wij gaan niet duwen en trekken omdat “nu op het programma staat dat de klas de tafel van zes in deze week moet aangeleerd krijgen”. Dat is de groepsbenadering van het traditionele onderwijs in plaats van onze op het individu gerichte aanpak, waarin wij heilig geloven.

Vergelijken

Wij kijken naar de ontwikkeling van het kind als individu maar ook in verhouding tot de klas (25 kinderen) tot de school (125 kinderen) en landelijk (alle 650.000 basisschoolleerlingen). Dat laatste is in wezen de CITO toets. Montessori scholen zijn gewoon onderdeel van de maatschappij, schoolinspecteurs bevragen ons soms ook zodanig dat wij uitgebreid moeten leggen hoe het bij ons werkt. Wij verantwoorden ons naar de buitenwereld. Zij komen steeds meer tot het inzicht dat onze werkwijze de methode is die zij in de toekomst denken nodig te hebben. Bij ons is die toekomst er dus nu al.

MORGEN het vervolg van dit interview

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Joke
    3 december 2015 at 18:03

    Grappig dat je nu weer gewoon in Maassluis werkt Sander!