[ advertorial ]


MAASSLUIS | Stichting Elim is een kleinschalige stichting die een kinderhuis en agrarische school op Kalimantan, Indonesië onderhoudt. Op dit moment zijn wij i.v.m. met vertrek van twee van onze bestuursleden op zoek naar één of meerdere algemeen bestuursleden.

Als algemeen bestuurslid ben je ongeveer 1 tot maximaal 2 uur per week bezig met de volgende taken:

  • Bijwonen bestuursvergaderingen (ongeveer één keer per kwartaal).
  • Algemene bestuurswerkzaamheden.
  • Meedenken en uitvoeren van beleidszaken.
  • Invullen van en vormgeven aan de nieuwsbrief (twee keer per jaar).
  • Assisteren bij evenementen/acties
  • Donateurs werven en behouden
  • Bijhouden van online media zoals de website, Facebook, e.d.
  • Op korte termijn willen wij onze website opnieuw vormgeven en willen wij een evenement organiseren om het 25 jarige jubileum van Stichting Elim te vieren.

Belangrijkste activiteiten: Fondsenwerven

Profielschets

Vaardigheden en kwaliteiten:

Wij zijn op zoek naar iemand die affiniteit heeft met ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast vinden wij motivatie, saamhorigheid en vriendschappelijke betrekkingen erg belangrijk voor de succesfactoren binnen ons bestuur en stichting.

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?

Als algemeen bestuurslid krijg jij de kans om de wereld voor kansarme kinderen beter te maken. Je doet ervaring op in het vrijwilligerswerk en de gezelligheid die dit ook met zich mee brengt. Maar bovenal zie je vooral dat jouw inzet echt een betekenis heeft voor anderen.

Aanvullende opmerkingen

Voor meer informatie over onze stichting

www.stichting-elim.nl
www.facebook.com/stichting.elim/

Achtergrondinformatie organisatie en doelstelling

Stichting Elim helpt kansarme kinderen op Kalimantan. De stichting is opgericht met als doel het bouwen van een kinderhuis. Later kwam er een agrarische school bij. Onze zuster organisatie in Indonesië draagt zorg voor het dagelijks bestuur. Om het kinderhuis en de school te kunnen financieren voeren wij in Nederland een actief fondsenwervend beleid en organiseren wij evenementen in eigen beheer.

 


 

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Redacteur Economie | Zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuwtjes