Profiel Educator Museum Maassluis

Het Museum Maassluis is een klein maar sfeervol museum in het hart van Maassluis waar kunst en historie samenkomen. Het museum is vijf jaar geleden ontstaan door het gemeentemuseum te privatiseren tot de Stichting Museum Maassluis. De stichting stelt zich tot doel, de historische verzameling en de kunstverzameling van de stad Maassluis te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren.

Wij zoeken een creatief persoon met uiteenlopende vaardigheden

 • die zich vooral richt op het aantrekkelijk maken van de tentoonstellingen voor een breed publiek.
 • Die goed kan samenwerken met bestuur, collega en vrijwilligers
 • die in staat is met groepen kinderen te werken
 • die volwassenen en kinderen kan inspireren en stimuleren

Klik op tabnaam voor details:

Procedure

Procedure

 • Solliciteren kan via de voorzitter van het bestuur jrkploeg@gmail.com
 • Reacties binnen voor 22 november 2017.
 • De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de laatste week van november.
 • Het bestuur hoopt de procedure te kunnen afronden in de eerste week van december met het benoemen van de kandidaat.

Organisatie

Organisatie

Vanuit de doelstelling heeft het museum zijn missie als volgt geformuleerd: “Het Museum Maassluis brengt historie en kunst tot leven”.

Het museum geeft vorm aan deze missie door een actieve rol op zich te nemen in de lokale kunst en cultuur, door het beheren, behouden en uitbreiden van de historische collectie en de kunstcollectie, een podium te bieden voor lokale kunstenaars, regionale kunst en particuliere collecties, door het verzorgen van kunstzinnige vorming voor scholieren en door het museum te ontwikkelen tot een kenniscentrum voor de Maassluise historie en kunst in nauwe samenwerking met de Historische Vereniging Maassluis.

De organisatie van het museum bestaat uit een bestuur met 2 vaste medewerkers, een conservator en een educator en 50 vrijwilligers die in wisselende teams uitvoering geven aan de werkzaamheden. De conservator is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de collecties, voor de financiën en de personele zaken.

De educator voor de educatie en de tentoonstellingen, voor de communicatie en de marketing.

Beiden sturen de teams van vrijwilligers aan en werken nauw samen in het tot stand brengen van de tentoonstellingen.

Gevraagd
Ter vervanging van de huidige educator wordt per 1 januari 2018 een EDUCATOR gezocht die op basis van 12 uur per week invulling kan geven aan deze functie.

Functie/Taken

Functie/Taken
De educator

 • werkt op parttime basis en heeft tot hoofdtaak inhoud en vorm te geven aan het door het bestuur vastgestelde tentoonstellingsbeleid.
 • bedenkt de tentoonstellingen en legt die aan het bestuur voor in een tentoonstellingsplan.
 • onderhoudt de contacten met de kunstenaars en bereidt met hen de tentoonstellingen voor.

Alle voorkomende werkzaamheden die noodzakelijk zijn om tot de tentoonstellingen te komen worden uitgevoerd door de educator. Zoals

 • het eigen maken van de materie die ten toon wordt gesteld,
 • het verzamelen van het materiaal voor de tentoonstelling,
 • het regelen van het transport van de tentoonstellingsvoorwerpen,
 • het ontwerpen en het bepalen van de inrichting,
 • het aansturen van de vrijwilligersteams t.b.v. de inrichting,
 • het bedenken en bespreken van de PR-strategie,
 • het volledig verzorgen van de PR-werkzaamheden van flyer/banner tot boekje over de tentoonstelling,
 • het medewerking geven aan de opening van de tentoonstelling,
 • het organiseren tijdens de tentoonstellingen van workshops, activiteiten en lezingen
 • het organiseren van het transport t.b.v. het afvoeren van het tentoonstellingsmateriaal.
 • Specifiek worden voor kinderen tentoonstellingen georganiseerd, ingericht en alle daartoe voorkomende werkzaamheden uitgevoerd.

Cultuurmenu

De gemeente Maassluis kent een zgn. ; ‘Cultuurmenu’ waar scholen gebruik van kunnen maken om hun leerlingen kunstzinnig te scholen.
In het kader van het cultuurmenu bereidt de educator de onderwijsprogramma’s inhoudelijk voor. Daartoe wordt contact gelegd met de onderwijsinstanties, worden de roosters voor gastlessen en/of museumbezoek voorbereid, wordt overleg gevoerd met de leerkrachten over de gastlessen, worden de onderwijsprogramma’s praktisch voorbereid, de vrijwilligers ingeroosterd en voorbereid m.b.v. workshops.

De educator neemt deel aan de vergaderingen over de culturele vorming in Maassluis

NB voor 2018 heeft de huidige educator aangegeven deze nog te willen uitvoeren, zodat de nieuwe educator deze taak in samenwerking kan vervullen.

Rondleidingen in het museum behoren tot het taakveld van de educator, De voorbereiding, organisatie, uitvoering, opleiding, inroostering en aansturing van de vrijwilligers, zijn daarbij de taakonderdelen.

De educator onderhoudt het contact met het publiek en de vrijwilligers , woont de bestuursvergaderingen bij en beheert de educatiezolder.

De eduator werkt in principe op vaste tijden maar bij voorkomende werkzaamheden ook in de avond of het weekend.

Vaardigheden

Vaardigheden

 • Heeft visie op het maken van aantrekkelijke tentoonstellingen
 • Heeft organisatorisch talent
 • Kan planmatig werken
 • Kan omgaan met vrijwilligers
 • Beschikt over sociale vaardigheden
 • Heeft gevoel voor ruimtelijke vormgeving
 • Is creatief en nieuwsgierig
 • Heeft didactische eigenschappen

Eisen

Eisen

 • Heeft een relevante MBO/HBO opleiding
 • Beschikt over een relevant netwerk
 • Heeft kennis van de sociale media
 • Ervaring als docent is een pré

Honorering

Honorering

 • De vacature betreft een functie voor 12 uur per week in overleg te verdelen over de week
 • De honorering in overleg. (De huidige educator wordt beloond volgens schaal 8 van de gemeente Maassluis)
 • De te benoemen educator wordt betaald via payrolling of als zelfstandig ondernemer.

Ad Management

Ad Management

Advertentie Management Maassluis Nu