[ advertorial ]

MAASSLUIS | Stichting Present Maassluis zoekt voor haar bestuur ter vervanging van de aftredende secretaris een

secretaris M/V

Stichting Present koppelt (éénmalige) groepen vrijwilligers aan iemand die hulp nodig heeft in nauwe samenwerking met hulpverleners. De groepen zetten zich praktisch of sociaal in om in tijden van armoede, gebrek aan netwerk en/of ziekte een tijdelijk netwerk te kunnen zijn.

© PR

Als secretaris van Stichting Present Maassluis vorm je samen met de andere vier bestuursleden het bestuur van de Stichting. In principe zit je drie jaar in functie waarna je nogmaals een periode van drie jaar kunt vervullen.

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Als secretaris ben je meer specifiek verantwoordelijk voor de administratie van de stichting. Taken die daarbij horen zijn: verslaglegging van de vergaderingen, behandeling van post en het beheer van de bestuursadministratie in de gedeelde Dropbox.

Het bestuur draagt zorg voor het uitvoeren van de doelstellingen van stichting Present Maassluis. Het bestuur maakt een visie voor de komende jaren en stelt jaarlijks het jaarplan en de begroting vast. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, interne organisatie en het werkgeverschap. Ook fungeert het bestuur als klankbord en ondersteuning voor de coördinatoren bij acties, representatie, fondsenwerving en vrijwilligers bijeenkomsten.

Stichting Present Maassluis heeft twee parttime coördinatoren in dienst die samen het werk van Present Maassluis uitvoeren en mede vormgeven. Deze coördinatoren werken samen met vaste en eenmalige vrijwilligers.

Kernpunten die bij jouw functie passen:

  • Je bent maatschappelijk betrokken
  • Je deelt de visie van Present en bent gemotiveerd om Present in Maassluis te helpen te ontwikkelen
  • Je vindt het inspirerend om op beleids-en visieniveau bezig te zijn voor de samenleving
  • Je houdt van secuur en zorgvuldig werken
  • Je hebt affiniteit met schriftelijke communicatie
  • Je bent woonachtig in Maassluis (of directe omgeving)

Wij bieden een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie die midden in de Maassluise samenleving staat. Er is ondersteuning en trainingen voor bestuursleden vanuit Stichting Present Nederland en andere stichtingen Present in de regio.

Neem een kijkje op onze website voor meer informatie over Stichting Present: www.presentmaassluis.nl

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter: Kees de Jong, kp.dejong@caiway.net

.


19/6 , 21/6

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Addie Intisari (Redacteur Economie)

Redacteur ECONOMIE | Zwaartepunt ligt bij (Extra)regionaal & (Inter)Nationaal nieuwtjes.
De categorie artikelen gaan over de economie in de breedste zin voor:
- Ondernemers
- Consumenten
Hieronder vallen ook Partner artikelen en artikelen met een Advertorial karakter