Auteursrecht / Copyright / Citaatrecht
Deze website valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de redactie van Maassluis,nu is verveelvoudiging van deze website (of onderdelen ervan) niet toegestaan. U kunt ons vooraf toestemming vragen door middel van het sturen van een mail naar nieuws@maassluis.nu. De hoofdredacteur zal u dan onze beslissing meedelen.

Foto’s die worden gebruikt als titelfoto bij op de website geplaatste artikelen zijn – voor zover wij met de uiterste zorgvuldigheid hebben nagegaan – onder een Creative Commons-licentie vrijgegeven voor niet-commercieel hergebruik inclusief aanpassing met bronvermelding. Daarnaast krijgen wij foto’s aangeleverd met naamsvermelding van de fotograaf of instantie. De op de titelfoto rustende rechten worden dus meestal mét de naam van de maker aangegeven.

Indien een titelfoto naar uw mening niet is vrijgegeven voor Creative Commons of publicatie daarvan mogelijk toch op enigerlei wijze in strijd is met de wet- en regelgeving inzake copyright, dan verzoeken wij u dat ons mee te delen. Wij zullen in dat geval – bij een terechte klacht – de betreffende foto terstond verwijderen.

Bij in de tekst geplaatste foto’s wordt uitgegaan van het wettelijk citaatrecht ex. art. 15a Auteurswet. In die gevallen wordt in ieder geval de naam van de rechthebbende vermeld, indien zulks rechtens is vereist.

Posts / Artikelen die zijn geplaatst op maassluis.nu vallen onder het copyright van maasssluis.nu en zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving inzake copyright (de Auteurswet en Citaatrecht). Een kort uittreksel uit een post van niet meer dan 75 woorden mag worden geciteerd, onder de voorwaarde dat een link wordt geplaatst naar het oorspronkelijke document op maassluis.nu en de naam van de auteur duidelijk is aangegeven. De indruk mag niet worden gewekt dat het artikel is geschreven door die andere website of dat andere medium.

Dat copyright / citaatrecht geldt evengoed andersom: wij citeren mét vermelding van bron,

Video’s van Maassluis.nu vallen onder het copyright van maassluis.nu. Zij mogen niet worden weergegeven of embedded op andere websites. Het delen als post op facebook is  wel toegestaan vanaf de oorspronkelijk opname die wij op facebook plaatsten.

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.