AVG

Wij leggen een aantal lezergebonden gegevens vast voor intern gebruik.

  1. Voor de functie Polls wordt uw IP adres vastgelegd met als doel doublures te voorkomen.
  2. Voor de functie Reactie registratie wordt uw IP adres en emailadres vastgelegd met als doel spam en doublures te voorkomen.
  3. Voor reguliere contacten worden emailadres en contactgegevens uit mail overgenomen in ons adressenbestand.

Zorgvuldig gebruik

Email adressen en overige contactgegevens (NAW, telefoonnummers) die ons in een email worden toegezonden, worden door ons alleen gebruikt voor contact met de betreffende persoon / instantie. Wij slaan deze gegevens op in ons adressenbestand op ons gmail-account. Wij geven deze informatie op verzoek van een privé persoon of instantie alleen door nádat de eigenaar daarvoor aan ons toestemming geeft.

Teksteigendom

De aan ons aangeleverde teksten in de vorm van columns, persberichten en ingezonden stukken worden geacht weloverwogen te zijn aangeleverd en bedoeld voor online publicatie. Daarmee zijn wij eigenaar van de tekst in de zin dat alleen wij bevoegd zijn om teksten te verwijderen. Eenmaal gepubliceerd zijn teksten niet herroepbaar door de opsteller zonder onderling overleg en expliciete communicatie over waarom de opsteller dit verzoekt.

EU wetgeving

Wij streven ernaar in ons Privacy & Cookie beleid naar volledige conformatie aan de EU wetgeving. Die wettekst is omvangrijk en niet makkelijk leesbaar voor een gemiddelde lezer.

EU wettekst (Privacy & Cookies)

Mocht een lezer of instantie concluderen dat wij niet (meer) aan deze regelgeving voldoen, dan kan men contact met ons opnemen

Redactie

 

Cookies verwijderen?

Cookies verwijderen