Uw AVG-privacyrechten

Wij volgen de officiële regelgeving. [2022]

► Niet alles is bij ons van toepassing. Zie de regels met een * gemarkeerd

 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van hen hebben verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt u een voorbeeldoverzicht.
 • Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Maar wist u dat wij soms niet alle persoonsgegevens mogen wissen?
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt te laten wijzigen.
 • (*) Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen naar een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • (*) Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met deze persoonsgegevens doen.

Bovenstaande links verwijzen naar achtergrondinformatie op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Identiteit vaststellen

Doet u een verzoek privacy-rechten bij u? Dan moeten wij controleren of u die persoon bent wie u zegt te zijn. Wij willen immers voorkomen dat u wij toegang geven tot de persoonsgegevens van een ander.

Gegevens registratie

Wij leggen een aantal persoonsgebonden gegevens vast voor intern gebruik.

 1. Voor de functie Polls wordt uw IP adres vastgelegd met als doel doublures te voorkomen.
 2. Voor de functie Reactie registratie wordt uw IP adres en emailadres vastgelegd met als doel spam en doublures te voorkomen.
 3. Voor reguliere contacten (press releases & bulletins van bedrijven, stichtingen en instanties) worden emailadres en contactgegevens uit mail overgenomen in ons adressenbestand.

Zorgvuldig gebruik

Email adressen en overige contactgegevens (NAW, telefoonnummers) die ons in een email worden toegezonden, worden door ons alleen gebruikt voor contact met de betreffende persoon / instantie. Wij slaan deze gegevens op in ons adressenbestand op ons intern account. Wij geven deze informatie op verzoek van een privé persoon of instantie alleen door nádat de eigenaar daarvoor aan ons toestemming geeft.

Tekst eigendom

De aan ons aangeleverde teksten in de vorm van columns, persberichten en ingezonden stukken worden geacht weloverwogen te zijn aangeleverd en bedoeld voor online publicatie. Daarmee zijn wij eigenaar van de tekst in de zin dat alleen wij bevoegd zijn om teksten te verwijderen. Eenmaal gepubliceerd zijn teksten niet herroepbaar door de opsteller zonder onderling overleg en expliciete communicatie over waarom de opsteller dit verzoekt.

EU wetgeving

Wij streven ernaar in ons Privacy & Cookie beleid naar volledige conformatie aan de EU wetgeving. Die wettekst is omvangrijk en niet makkelijk leesbaar voor een gemiddelde lezer.

EU wettekst (Privacy & Cookies)

Appeleren

Mocht een lezer of instantie concluderen dat wij niet (meer) aan deze regelgeving voldoen, dan kan men contact met ons opnemen via nieuws@maassluis.nu

Persoonsgegevens of Bedrijfsgegevens verwijderen?

Stuur een mail naar nieuws@maassluis.nu, dan kunnen wij samen dit afhandelen, conform wetgeving.

Cookies verwijderen?

Hier leest u hoe u dat zelf kunt doen:

Cookies verwijderen