Voor alle persberichten, verslagen en kopij voor artikelen hanteren wij onderstaande richtlijnen. Indien u daar rekening mee houdt, zal niets publicatie in de weg staan.

Aanleveren

Klik op kopij insturen

Wat publiceren wij

 • Artikelen over onderwerpen die binnen de grenzen van Maassluis afspelen.
 • Artikelen over onderwerpen die buiten de grenzen van  Maassluis afspelen, maar in onze ogen relevant zijn.

Wat weigeren wij

 • Artikelen met een commerciële lading zonder verder toegevoegde waarde (ter onzer beoordeling)
 • Artikelen met inhoud die de reguliere fatsoensregels te buiten gaan. (zie pagina Omgangsvormen)
Ongangsvormen

 

Publicatie snelheid

 • Weest tijdig met uw kopij. Dat geeft ons de gelegenheid ook op tijd te publiceren.
 • Wij worden qua timing beïnvloed door het totaal aanbod van artikelen.
 • Hoe beter en compacter geschreven, des te sneller kan het worden verwerkt.
 • Een meegeleverde foto van goede kwaliteit maakt het mogelijk een artikel snel compleet te maken.

Moment van publicatie

 • Wij spreiden de artikelen over de dag en de week voor een evenredig leesaanbod.
 • Artikelen met een hoge nieuwswaarde krijgen voorrang.
 • Artikelen met een bepaalde geldigheid worden tijdig gepubliceerd (zoals agenda items).
 • Artikelen met een embargo datum + tijd verschijnen pas na dat door u aangeven moment

Foto’s

 • Headerfoto’s worden door ons gereduceerd naar formaat 1140×410
 • bij geringe beeldkwaliteit houden wij ons het recht voor de foto niet te plaatsen.
 • bij voorkeur aangeleverd in landschap stand (liggend).
 • in portret stand (staand) aangeleverd, worden door ons passend gemaakt.
 • hebben een formaat van 600×400 of groter. (kleiner wordt in principe door ons niet overgenomen)
 • Wij vermelden zoveel mogelijk de maker onder een foto [ © xxx ] ; indien onbekend dan staat er © PR.

Omvang van de tekst

 • Compacte berichten zijn kleiner dan 250 woorden.
 • Uitgebreide artikelen lopen van 250 tot 500 woorden.
 • Columns en politiek stukken variëren van omvang tussen de 250 en 1250.

Redigeren

 • Naast het redigeren op omvang, controleren wij op correct Nederlands en algemene leesbaarheid.
 • Wij behouden ons het recht voor om artikelen in te korten of tekstueel aan te  passen.
 • Wij redigeren indien het ons inziens vereist is om het artikel voldoende leesbaar te maken.
 • Indien geen foto is meegeleverd, doen wij ons best als nog een geschikt exemplaar te vinden.