Schaven aan tekst

Lange zinnen en moeilijke woorden zijn per definitie lastig te begrijpen voor een gemiddeld vaardige lezer. Fout geschreven teksten leveren aan kracht in.

Raadpleeg eventueel: Algemeen Nederlands Woordenboek (online)

Goede leesbaarheid

 • Splits zinnen die gekoppeld zijn door voegwoorden (en / of/ maar/ enzovoort)
 • Splits zinnen met zinsdelen die tussen komma’s staan in zelfstandige zinnen.
 • Wijdt niet nodeloos uit met je verhaal.
 • Schrap omstandig taalgebruik.

Vermijden

 • verwijswoorden (die/dat/deze/die)
  • wel: de jongen die daar loopt
  • niet: Er waren naast hun ouders veel jongens en meisjes aanwezig. Die gingen in gesprek met de leraren
 • ‘popie’ taal
  • niet: Ben naar de kapper geweest
  • wel: Ik ben naar de kapper geweest
 • constructie termen
  • niet: in verband met
  • wel: omdat
 • stopwoordjes (bv. dus, tja)
 • ouderwets taalgebruik
  • niet: de mensen welke
  • wel: de mensen die

Krachtige tekst

 • Sleep er niet van alles bij om je observatie te ondersteunen.
 • Gebruik uitroepteken alleen wanneer echt noodzakelijk.
 • Gebruik leestekens correct(zie hieronder)
 • Verdwaal niet in je verhaal. Maak desnoods een vervolgartikel of -column.
Groene Boekje online

Correct schrijven

 • taalgebruik (mannelijk/vrouwelijk/onzijdig)
  • niet: Het meisje die
  • wel: Het meisje dat 
 • Wees spaarzaam met beletsel teken (…)   puntje-puntje-puntje
 • schrijfwijze van werkwoorden: kijk naar de persoonsvorm
  • tegenwoordige tijd: stam+t behalve als ik ervoor en ik/jij erachter staat
  • verleden tijd zwakke werkwoorden
  • voltooid deelwoord (‘kofschip’ voor eind- T)

Werkwoordsvormen en ontleden

Schrijfwijze van de werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord.  Zinsontleding.

De basis:Werkwoorden, ontleden etc.

Prettig leesbaar schrijven

Voegwoorden (wiki) Interpunctie / Leestekens Vermijd ouderwets taalgebruik

Ideale zinslengte Zinnen inkorten Schrijven = Schrappen

Beletselteken [ … ] taalregels + schrijftips

Kwaliteit van de tekst

Je kunt een deel van de kwaliteit van jouw schrijfstijl meten met deze 2 hulpmiddelen:

Woordenteller Woordenanalyse

 


deze pagina is tot nu toe gelezen door: 587 lezers