KvdM maart: Geuzenmonument

Uit welke hoek je het ook bekijkt, het is steeds anders. Een mooi monument dat recht doet aan de verzetsstrijders uit Maassluis. De verwering in het cortenstaal is mooi.

LEES MEER →

KvdM – Stormkracht

In de loop der jaren had het beeld erg te lijden van zon, wind en regen. Op een bepaald moment was het niet meer te redden en werd het vervangen door een kunststofreplica, waarop Friedie houtnerven schilderde. Dat wordt door veel Maassluizers duidelijk minder geapprecieerd.

LEES MEER →

2022-01 KvdM – Verleden klanken

De een vindt het mooi, een ander vindt dat het er kapot uitziet. Weer een ander ziet er een grote blauwe dolfijn in.

LEES MEER →

KvdM november 2021: Oorlogsmonument

De Maassluise jeugd begrijpt goed waar het beeld voor staat: een mooi beeld met een emotionele gedachte, dat doet denken aan een moeder bij een dode zoon.

LEES MEER →

KVDM – December 2021 – Vallende ruiter

“Er zitten snelheid en beweging in: de staart zwiept omhoog en zakt dan in, alles klopt, de benen van het paard, de kop, de romp, en ook de armen en het lichaam van de ruiter. Details spelen hierin geen rol, we zien snelheid, we zien een over de kop vallend paard met ruiter. “

LEES MEER →

KvdM: oktober 2021: Plastisch teken

Verschillende ontwikkelingen zijn er de oorzaak van geweest dat het beeld nu wat verloren staat aan de rand van een parkeerterrein. De functie van fontein is verdwenen; misschien is daarmee zelfs de functie van kunstwerk opgeheven.

LEES MEER →

KVDM Kunstwerk van de Maand juli 2021

de locatie is goed gekozen, onder andere omdat het de saaie omgeving verdoezelt

LEES MEER →

KvdM Kunstwerk van de Maand juni: Twee plevieren

Tussen de G.A. Brederodelaan en de Bosboom Toussaintstraat staat een bronzen kunstwerk van twee schijnbaar met elkaar vervlochten figuren, die vogels blijken te zijn. Maar zijn het flamingo’s, ganzen? Geen van twee: het zijn plevieren.

LEES MEER →