MAASSLUIS | De oppositiepartijen in de gemeenteraad zien in de brief over de stand van zaken Koningshof aanleiding om een spoeddebat in een extra raadsvergadering gemeenteraad op 1 maart 2016.

De fracties van Maassluis Belang, D66 en ChristenUnie hebben het verzoek ingediend een spoeddebat te houden over het de gang van zaken rond Theater Koningshof. De directe aanleiding voor het debat is de op 19 februari jl. door het college verzonden raadsinformatiebrief waarin het college o.a. ingaat op de stand van zaken rond het beleidsplan en de begroting voor 2016 van de Koningshof.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    26 februari 2016 at 11:15

    ”Geen Onraadsvergadering Hoop Ik!”