na eventueel protest/ bezwaar van buitenaf beslist het centraal stembureau

MAASSLUIS | De voorzitter van het centraal stembureau, voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Maassluis, maakt bekend dat de op maandag 5 februari 2018 ingeleverde en op dinsdag 6 februari 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten – met de vereiste ondersteuningsverklaringen – ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:

Publiekscentrum
Stadhuis
Koningshoek 93050

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau heeft beslist (vrijdag 9 februari 2018 16.00 uur) over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt