© PR

VSP wilde uitstel van ‘ omgekeerd inzamelen’

MAASSLUIS | De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 19 november j.l.  over diverse onderwerpen. He hoofdthema opde agenda was de procesaanpak ...
Verder Lezen

FvM: Wat zegt dit rapport over ROGPlus?

MAASSLUIS | De fractie van het FvM heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond ...
Verder Lezen

PvdA: Meedoen voor iedereen!

MAASSLUIS | In het begrotingsdebat van de gemeenteraad op dinsdagavond bracht fractieleider Jorrit Keijzer (PvdA) de volgende onderwerpen onder de ...
Verder Lezen
© PR

VSP: Waar blijft de nieuwbouw voor de sociale huur?

MAASSLUIS | Ton Luijendijk sprak namens de fractie van de VSP  over de volgende thema's: Armoedebestrijding, startersleningen, huurverhoging sportverenigingen, verwijderen ...
Verder Lezen
© PR

MB: Voor iedereen in Maassluis altijd feest

MAASSLUIS | In het raadsdebat over de gemeentelijke begroting 2020 sprak Denise Mulder-Solleveld van de fractie van Maassluis Belang over ...
Verder Lezen
© PR

CU: Het huishoudboekje moet kloppen!

Het huishoudboekje moet kloppen! MAASSLUIS | De fractie van de ChristenUnie sprak B&W aan op een aantal thema's die onder ...
Verder Lezen

LIVE: Maassluis waar blijft ons geld?

B&W worden bevraagd en geven antwoord op moties en wijzigingsvoorstellen MAASSLUIS | De gemeenteraad behandelt op dinsdag 5 november 2019 ...
Verder Lezen

FvM; Wat is de status van de aannemer Fair Lady Pand?

MAASSLUIS | Op vragen van de fractie van Forum voor Maassluis over het faillissement van de eigenaar van het  project ...
Verder Lezen
© PR

VSP: “Burgemeester, dit is eens maar nooit meer!”

B&W wil 'EO Kerstfeest in de Stad' financieren uit pot met niet-bestede WMO en GIDS gleden voor de inwoners MAASSLUIS ...
Verder Lezen
© CDA

CDA : boeren niet dwingen te stoppen

MAASSLUIS | Het CDA wil dat er zo snel mogelijk een crisislijn wordt geopend over waar bezorgde ondernemers terecht kunnen ...
Verder Lezen
© Wilgenrijk / Maasdelta

Vast te stellen Woonvisie 2019-2024

MAASSLUIS | Volgende week vergadert een raadscommissie over de Woonvisie Maassluis 2016-2020 die aangeeft waaraan de stad wil werken om ...
Verder Lezen
© EO

B&W wil EO tv-programma deels financieren uit reserve WMO geld

MAASSLUIS | Op 20 mei 2019 heeft de EO het college van B en W benaderd met de vraag of ...
Verder Lezen

Sluitende programmabegroting 2020-2023 naar de raad

Maassluis blijft investeren in duurzame toekomst MAASSLUIS | Vandaag wordt de programmabegroting 2020-2023 door het college aangeboden aan de gemeenteraad. Een ...
Verder Lezen
© maassluis.nu

Op weg naar een Schoon Stadshart

Het begint met: NIET VERVUILEN / NIET VERNIELEN en daarvoor zijn winkeliers, marktkooplui en burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk ...
Verder Lezen
© google streetview

Verkeerssituatie sportzaal Sportlaan

Motie van GroenLinks 'verkeerssituatie sportzaal Sportlaan' aangenomen MAASSLUIS | GroenLinks stemde toch in met het raadsvoorstel tot het ‘vaststellen locatie en ...
Verder Lezen