Artikel 51 vragen: Dienstverlening

Wanneer een portemonnee gerold wordt, is dat op zich al heel vervelend. Het gedoe van aangifte doen en het regelen ...
Verder Lezen

Maassluis Belang antwoorden over E25

De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art ...
Verder Lezen

Sport en Cultuur in Maassluis slaan de handen ineen

Op 6 februari a.s. vindt er een verkiezingsdebat plaats waarin de politieke partijen in Maasluis gevraagd wordt wat ze voor ...
Verder Lezen

Compensatie voor inwoners met een chronische ziekte, lichamelijke en/ of geestelijke beperking

Van het kabinet moeten de gemeenten met ingang van 1 januari 2015 met veel minder geld zwaardere zorgtaken gaan uitvoeren. Daarnaast ...
Verder Lezen

Adviesraad Samenlevingszaken bekijkt verkiezingsprogramma’s

De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 22 januari 2014 in het stadhuis van Maassluis. De vergadering begint om 16.00 uur ...
Verder Lezen

PCOB De zorg in Nederland

© EO De PCOB organiseert in samenwerking met CDA Maassluis op woensdagmiddag 22 januari a.s. een middag over de zorg ...
Verder Lezen

VSP krijgt antwoord over overlast

De fractie van de VSP heeft in december schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond ...
Verder Lezen

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdagavond was het druk in de Koningshof. Er was veel tijd nodig om handen te schudden. De burgemeester ontving ...
Verder Lezen

Waar blijven de subsidiegelden

De fractie van Maassluis Belang stelde eind december de volgende vragen naar aanleiding van het feit dat de werkzaamheden van ...
Verder Lezen

GRV2014: Lijst D66 Maassluis bekend

v.l.n.r. Leo Eijskoot, Justin Doekhi en Bert de Reuver De democraten in Maassluis zijn gereed voor de verkiezingen voor de ...
Verder Lezen

Moskee: centrum ja, woning nee

De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen aan ...
Verder Lezen

D66 – Niet ge-rus-t

D66 signaleert een potentieel nieuw milieudelict. De fractie in de gemeenteraad is bang dat de economie weer eens de voorrang ...
Verder Lezen

Abengoa – De maat is meer dan vol

Abengoa, producent van bio-ethanol uit mais, gevestigd sinds 2010 in de Europoort, is al vele jaren in opspraak. Controleren, handhaven, ...
Verder Lezen

Installatie jeugdambassadeurs

© Foto met dank aan Farla Fotografie Op dinsdagmiddag 8 oktober a.s. worden 22 kinderen in Maassluis geïnstalleerd als nieuwe ...
Verder Lezen

CDA en windmolens

Hoewel Maassluis een duurzame gemeente wil zijn, blijkt dat in de praktijk toch weerbarstiger. Het CDA ziet de stad graag ...
Verder Lezen