VSP krijgt antwoord over overlast

De fractie van de VSP heeft in december schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond ...
Verder Lezen

Nieuwjaarsreceptie

Op donderdagavond was het druk in de Koningshof. Er was veel tijd nodig om handen te schudden. De burgemeester ontving ...
Verder Lezen

Waar blijven de subsidiegelden

De fractie van Maassluis Belang stelde eind december de volgende vragen naar aanleiding van het feit dat de werkzaamheden van ...
Verder Lezen

GRV2014: Lijst D66 Maassluis bekend

v.l.n.r. Leo Eijskoot, Justin Doekhi en Bert de Reuver De democraten in Maassluis zijn gereed voor de verkiezingen voor de ...
Verder Lezen

Moskee: centrum ja, woning nee

De fractie van Maassluis Belang stelt in het kader van art.51 van het reglement van orde de volgende vragen aan ...
Verder Lezen

D66 – Niet ge-rus-t

D66 signaleert een potentieel nieuw milieudelict. De fractie in de gemeenteraad is bang dat de economie weer eens de voorrang ...
Verder Lezen

Abengoa – De maat is meer dan vol

Abengoa, producent van bio-ethanol uit mais, gevestigd sinds 2010 in de Europoort, is al vele jaren in opspraak. Controleren, handhaven, ...
Verder Lezen

Installatie jeugdambassadeurs

© Foto met dank aan Farla Fotografie Op dinsdagmiddag 8 oktober a.s. worden 22 kinderen in Maassluis geïnstalleerd als nieuwe ...
Verder Lezen

CDA en windmolens

Hoewel Maassluis een duurzame gemeente wil zijn, blijkt dat in de praktijk toch weerbarstiger. Het CDA ziet de stad graag ...
Verder Lezen

Bestuurlijke onenigheid kost burger 100.000 euro

De onenigheid over een uittreedsom tussen het Recreatieschap Midden-Delfland en het rijk kost de burger in de regio 100.000 euro ...
Verder Lezen
© PR RET

VSP ongerust over ombouw Hoekse Lijn

De Verenigde Senioren Partij is niet gerust op de mogelijke effecten van de ombouw van de Hoekse Lijn. Onder meer ...
Verder Lezen
Flickr.com/Roel Wijnants (CC)

‘Bijstandsgerechtigden worden te weinig gehoord’

De fractie van de Socialistische Partij in Maassluis vraagt mensen met een bijstandsuitkering om een vragenlijst in te vullen op ...
Verder Lezen

D66 twijfelt aan directie DCMR

De D66 fractie van Maassluis vraagt zich af of de rol van de algemeen directeur en de directeur handhaving van ...
Verder Lezen

“Berenklauw moet definitief het veld ruimen”

De giftige plant berenklauw moet van MaassluisBelang niet alleen worden weggemaaid, maar ook worden weggehaald. De fractie heeft aan het ...
Verder Lezen

Bezuinigingen hoogheemraadschap worden gehaald

De Kadernota 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland laat zien dat de bezuiniging van 18 miljoen euro wordt gehaald. De ...
Verder Lezen