De fractie van Maassluis Belang stelt  vragen over de  twee moties die op 7 november 2014 zijn aangenomen: de overgangsfase overdracht buitenonderhoud primair onderwijs en decentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs. 

In die moties werd het college verzocht om:

 • voortvarend de aanvragen uit 2014 voor buitenonderhoud van onderwijshuisvesting van het Primair Onderwijs samen met de schoolbesturen op te pakken en de problemen op zo kort mogelijke termijn op te lossen en voor 1 januari 2015 de gemeenteraad hierover te informeren;
 • Verschillende scenario’s van een warme overdracht voor het buitenonderhoud van scholen in het Primair Onderwijs uit te werken en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter Besluitvorming voor 1 mei 2015;
 • Totdat duidelijke afspraken zijn over het buitenonderhoud en de warme overdracht, samen met de schoolbesturen zorg te dragen voor een nette afhandeling en snelle uitvoering van urgente reparaties.

Vragen in het kader van artikel 51

Beide moties maken dezelfde voortgang. De onderwerpen zijn nauw aan elkaar verbonden en tegelijkertijd is er een verschil wat ons betreft. De overgangsfase zou ervoor moeten zorgen dat de schoolgebouwen in goede staat verkeren op het moment dat we de gelden voor het onderhoud aan de schoolbesturen overdragen wanneer de constructie voor decentralisatie huisvesting primair onderwijs geregeld is. Het wachten is nu op een aangepaste visie (overleg met schoolbesturen 4- 10-2018) vanuit de schoolbesturen.

Gezien de looptijd van dit proces lijkt dit een heel moeilijk dossier. Echter er bereiken ons geluiden dat er scholen zijn die thans niet de financiële middelen hebben om er voor te zorgen dat de school op alle punten veilig is. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk en vanuit die rol lijkt het ons onwenselijk dat deze situatie optreedt.
Er is ook veel gesproken over achterstallig onderhoud maar er is meer dan de buitenkant van een school ook de binnenkant moet veilig en goed onderhouden zijn. Derhalve hebben wij een aantal vragen:

 1. Herkent u de problemen waar de scholen mee worstelen?
 2. Zo ja, welke rol kan de gemeente spelen om de scholen op korte termijn te helpen de problemen aan te pakken?
 3. Zo nee, bent u bereid om bij de scholen na te gaan of er onveilige situaties zijn en wat daar aan moet gebeuren om er voor te zorgen dat alle kinderen veilig zijn op school.
 4. Wat is de stand van zaken m.b.t het aanpakken van de destijds geïnventariseerde onderhoudsachterstand (warme overdracht) op de scholen?

In relatie met bovenstaande zijn wij benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de invoering van een tweetal nieuwe wetten: de AVG en de harmonisatiewet.

5.  Hebt u in beeld hoe de invoering van deze twee nieuwe wetten binnen de scholen loopt?

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  4 januari 2019 at 10:29

  “SCHOON-ONDERHOUD!”