MAASSLUIS | Op 17 december 2019 heeft de CDA fractie vragen gesteld over het adopteren van rotondes. De vragen worden hieronder beantwoord. 

1. In het verleden is er de mogelijkheid geweest voor ondernemers om reclame te plaatsen op door de gemeente aangegeven plekken. Nu is er bij aantal ondernemers de wens om rotondes te adopteren. Ondernemers geven aan dat dit mogelijk is bij buurgemeenten en andere gemeenten in het land.

In 2011 heeft u besloten om de rotondes aan de Westlandseweg te laten adopteren door derden (ADV11-00010, besluit B&W 7 juni 2011).

2. Is het in 2011 genomen besluit over de rotondes op de Westlandseweg nog van kracht en worden deze rotondes nog steeds geadopteerd?

Het besluit is nog steeds van kracht. Deze rotondes worden op dit moment niet meer geadopteerd. In het besluit is aangegeven dat de ondernemer die wil adopteren de beplanting op de rotondes aanlegt in overleg met de gemeente en deze onderhoudt op eigen kosten naar genoegen van de gemeente.

3. Zijn er meer rotondes beschikbaar in de stad die geadopteerd kunnen worden?

Nee, de eventuele adoptie beperkt zich tot de 4 rotondes aan de Westlandse weg.

De betrokken rotondes zijn de volgende:

  • Westlandse weg – dr. Jan Schoutenlaan
  • Westlandse weg – Kwartellaan
  • Westlandse weg – Nachtegaallaan
  • Westlandse weg – Mozartlaan

Hoe past het adopteren van rotondes (met een reclame-uiting erop) in het huidige reclamebeleid?

Voor de 4 bovenstaande aangegeven rotondes is er de mogelijkheid om deze te adopteren voor een bepaalde looptijd mits de ondernemer het de aanleg- en onderhoud overneemt zoals aangegeven. In ruil daarvoor mag de ondernemer per rotonde een gemaximeerd aantal reclameborden (1 per aanrijdrchting) plaatsen van een maximumformaat per bord.

  • Kan de gemeente onderzoeken of het weer mogelijk is voor ondernemers om rotondes te adopteren?

Het is mogelijk om de 4 bovenstaande rotondes te adopteren. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de gemeente en de voorwaarden opvragen.


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

  1. Kees
    24 januari 2020 at 16:12

    Knettergek…!!!