MAASSLUIS | Wethouder David van der Houwen heeft een jaar geleden het dossier Koningshof overgenomen van de toen afgetreden wethouder Eitjes die indirect betrokken was bij de affaire rond Koningshof 1.0.

Het toenmalig bestuur werd de laan uitgestuurd wegens ongeoorloofd declaratiegedrag en financieel mismanagement. Dit mocht nooit meer gebeuren. Nooit. Inmiddels is de wethouder verstrikt in deze affaire die we ter onderscheid maar Dossier Koningshof 2.0 zullen noemen.

Dreigt er weer een crisissituatie rond het theater en een wethouder?

De feiten zijn niet gunstig.

Het AD meldt dat het theaterbestuur weer declaraties indient

zie ook ons bericht:  De brief die te laat kwam en te vroeg op straat ligt

Zegslieden rond deze affaire voorspellen het aftreden van het bestuur, faillissement van het theater en een mogelijke herstart.  De verantwoordelijke wethouder raakt ook onder vuur. Hij zal niet kunnen wegkomen met een “ik deed mijn best, maar zij werken tegen”.

Binnenskamers is al lang bekend dat er een grote kloof is tussen bestuur en personeel.

Daarnaast worden signalen van medewerkers dat het niet goed gaat door de wethouder stelselmatig genegeerd.

ONS DOSSIER meldt onderstaande feiten  [ zie de genoemde links of bekijk de berichten via Dossier Koningshof )

25 augustus 2014  Column Drol met een gouden strikje

Onze columnist had voorspellende gave:

We hebben een wethouder van cultuur, die van diverse kanten lof ontvangt. Ik vind dat hij zich sterk mag maken voor een goede cultuur. Hij heeft een makkelijke start door alles wat onder de noemer ‘400 jaar’ zich afspeelt, maar het spel is nu pas op de wagen: in het Weekend van de Cultuur gaat hij in discussie met de burgerij over wat zij wil. Gaat hij zich sterk maken voor een rendabel theater Koningshof of beschouwt hij dat als een economisch probleem, ofwel

een één-tweetje tussen de voorzitter van het bestuur van de Koningshof en diens broer die wethouder is van Economische Zaken


29 november 2014 Wethouder Eitjes wordt betrokken in perikelen

De gemeente Maassluis heeft vandaag bekendgemaakt dat het geld voor de interim-management activiteiten via het bedrijf Nano Holding is ontvangen waarvan Huub firmant is.


27 november 2014 Dossier Eitjes: hoe liggen de verbanden

De benoeming van Pim Eitjes als interim manager door het bestuur, waarin Pim zelf zitting heeft.Het mede akkoord gaan door wethouder Huub met de subsidieverlening, waarmee de schijn wordt gewekt dat die subsidiegelden worden doorgesluisd. Het overmaken van gelden aan Nano Holding


27 november 2014  Nog een bestuurslid Koningshof in de problemen


30 november 2014  Persverklaring door burgemeester Koos Karssen

Wethouder Eitjes buitenspel in het dossier


2 december 2014  Aftreden Eitjes


In deze periode begint wethouder Van der Houwen zijn achterkamertjesgesprekken op zoek naar een nieuw bestuur. Navraag op het tweewekelijkse persoverleg levert nooit informatie op. Zijn enige statusupdate was “Het gaat goed“, begeleid door een minzame glimlach.


22 maart 2015   Hoger te kort 122.000


26 maart 2015 Wethouder tovert nieuwe bestuur uit hoge hoed


Een nieuw bestuur treedt aan: Wim Smit(vz), Peter Anker, Oran Vaissier, Veerle Vliegenthart en Anya Tuit


13 april 2015 Onderzoeksrapport Bureau Berenschot

Het nieuw aangetreden bestuur komt met rigoureuze reorganisatieplannen. Personeel voelt zich genegeerd. Signalen worden ook door het nieuwe bestuur genegeerd. Tweespalt in het theater


1 juli 2015    PvdA heeft twijfels over de reorganisatie

Waarom reorganiseren zonder beleidsplan en financieel planning?


In deze periode hult wethouder van der Houwen zich tegen over de pers weer volledig in zwijgen: “Het gaat goed


8 juli 2015 Voorzitter Smit kan zich niet vinden in kritiek en nodig WOS uit voor een interview op tv

Interessant om zijn redenatie wijze te kunnen volgen.


10 juli 2015 Ingezonden stuk van seniore medewerker van het theater

De voorzitter wordt fijntjes gewezen op zijn foute aanpak


25 juli 2015  B&W Verschuilt zich achter “Wij weten ook niets en wacht nog steeds op plannen van het bestuur van het theater


27 augustus 2015  Artistiek directeur vertrekt

“In goed onderling overleg”, dat laat zich vertalen naar onverenigbaar conflict


10  november 2015 Voorzitter Koningshof vraagt om 200.000 subsidie en Gemeenteraad keurt het goed


Nov-dec 2015 Bestuursmutatie: Anya Tuit vertrekt en Dick Hubert treedt aan.


 

september 2015  tm februari 2016

Diverse malen informeert de pers in het twee wekelijks overleg hoe de stand van zaken is. Steevast is het antwoord van wethouder van der Houwen: “Goed, verdere details deel ik niet


 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Jelle
    20 februari 2016 at 14:57

    Mash up = een vermenging van diverse elementen die daardoor een nieuw product leveren. Bekijk die afbeelding nog eens goed

  2. ton
    20 februari 2016 at 13:58

    Volgens Omroep Maassluis een mash up…volgens mij verkwisting van gemeenschap geld in het gewoon Nederlands. Hoe lang mag die keet nog doorgaan??