© www.maassluis.nu - Afvalwaterzuiveringsbelasting

De fracties van het CDA en de PvdA hebben beide vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de plannen van het Hoogheemraadschap van Delfland om de kwijtschelding van afvalwaterzuiveringsbelasting voor minima af te schaffen.

De antwoorden worden hieronder gecombineerd weergegeven.

Standpunt van Maassluis over de financiële gevolgen
Op 2 september jl. is er een gesprek geweest tussen wethouders van gemeenten in het gebied van het Hoogheemraadschap Delfland en een van de hoogheemraden. Namens Maassluis was wethouder Van der Houwen aanwezig. In dat gesprek hebben de wethouders van alle aanwezige gemeenten in overduidelijke bewoordingen laten weten dat zij het voornemen van Delfland onaanvaardbaar vinden. Allen hebben een dringend beroep op Delfland gedaan af te zien van  het voornemen. Belangrijkste reden was het feit dat de maatregel ten koste zal gaan van huishoudens met de laagste inkomens, wat zal leiden tot een beroep op de gemeentelijke budgetten. De financiële gevolgen daarvan voor de gemeente zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Gezamenlijk optrekken met Schiedam en Vlaardingen
Voorafgaande aan de bijeenkomst op 2 september is overleg geweest met de betrokken wethouders van Vlaardingen en Schiedam. Het gezamenlijke standpunt is door de wethouders van Maassluis en Schiedam tijdens de bijeenkomst naar voren gebracht. Ons standpunt is voorafgaande aan de bijeenkomst van 2 september via een memo aan de raad kenbaar gemaakt.De gemeente Maassluis is niet op de hoogte van eventuele acties van de provincie Zuid-Holland. Daarover is tijdens de bijeenkomst op 2 september ook niet gesproken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt