MAASSLUIS | Iedere derde zondag van de maand lopen leden en sympathisanten van GroenLinks, vanaf het parkeerterrein bij de veerpont tot aan de hekken van de Blankenburgtunnel langs ’t Scheur, afval te prikken. Daarbij valt hen op dat er iedere keer opnieuw veel industrieafval ligt. 

In het kader artikel 5 zijn deze vragen gesteld aan B&W:

1. Oorzaak? Onze eerste vraag luidt dan ook: Heeft het college een idee waar dit afval vandaan kan komen? Zouden de grote plastic stukken van de bebouwing van het Balkon kunnen komen?

Langs de Waterweg zijn diverse bedrijven gevestigd. De milieudienst DCMR controleert bij de bedrijven de wijze van afvoer van hun afval. Daarnaast vindt er ook controle plaats op bouwplaatsen. Ook in Vlaardingen en Schiedam is er de nodige bedrijvigheid langs de Waterweg. Het is moeilijk na te gaan en vast te stellen waar afval op de oevers van de Waterweg vandaan komt. Dat afval komt ook doordat zaken vanuit zee en zeevaart aanspoelen. Als er duidelijke signalen zijn waar iets vandaan komt zal de gemeente hier melding van doen bij de betrokken instanties (Rijkswaterstaat, DCMR) met het verzoek hiertegen op te treden.

2. Constateringen en wat erover bekend is: Wij constateren een toename van industrieafval in en langs t’ Scheur. Zijn hier meldingen van bekend bij de gemeente? Afgelopen zondag lagen er ook veel autobanden en zelfs enkele vrachtautobanden. Is bekend waar deze vandaan komen?

Zowel bij de gemeente (medewerkers van Handhaving en Toezicht en Stadsbedrijf) als bij de meldkamer van de DCMR zijn geen recente meldingen bekend van industrieafval langs de Waterweg. Dergelijk afval kan van aangrenzende bedrijven zijn maar zeker ook van langsvarende schepen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het zwerfafval langs de Waterweg. Rijkswaterstaat werkt aan een landelijke regeling voor inzameling van dit afval langs waterwegen. Inzamelaars van plastic afval kunnen worden gefaciliteerd.

Vorig jaar is er in samenwerking met gemeente en Rijkswaterstaat een container geplaatst nabij natuurspeelplaats Avonturis. Dit ten behoeve van de Opschoners van de Waterweg”. Het ingezamelde plastic afval gaat naar Recycled Island Foundation in Rotterdam om te recyclen. Hierdoor wordt de plastic soep verminderd. Er zijn contacten om dit verder met Vlaardingen en Schiedam op te pakken/uit te breiden. Als dit verdere vorm krijgt zal worden bekeken of diverse partijen elkaar kunnen versterken op dit gebied.

3. Wat gaan we eraan doen? Veel van deze autobanden zitten diep in het zand/slip waardoor je ze er niet zomaar uitkrijgt. Gaat u ervoor zorgen dat de autobanden en vrachtautobanden alsnog opgeruimd kunnen worden? Helaas constateren verschillende inwoners dat veel afval vanuit de Govert van Wijnkade, de haven en de vlieten, vanaf de straat het water inwaait. Vervolgens spoelt dit weg. Maassiuis draagt hiermee bij aan de plastic soep en dat moeten we niet willen. Wat gaat het college doen om dat te voorkomen, zodat de haven en vlieten beter schoon gehouden worden en daardoor de bijdrage aan de plastic soep vanuit Maassluis vermindert? is het college het met GroenLinks eens dat er meer prioriteit en dus ook menskracht moet komen om de oevers van alle havens env lieten schoon te houden?

Voor het opruimen van de autobanden is contact gelegd met Rijkswaterstaat. Dit is of zal worden opgeruimd. Het schoonhouden van het binnenwater zoals de Vlieten is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van Deifland. In samenwerking met het Waterschap zorgen medewerkers van het Stadsbedrijf ervoor dat drijfvuil wordt verwijderd uit de Vlieten.

Medewerkers van Handhaving en Toezicht en Stadsbedrijf hebben voldoende oog voor de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat hiervoor geen extra formatie benodigd is. Het blijft een zaak om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan en indien het toch optreedt zo snel mogelijk op te ruimen. En zoals eerder vermeld vallen de oevers van de Waterweg onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt