© www.maassluis.nu - CDA-vragen

Het College van Burgemeester en Wethouders  heeft de vragen van het CDA Maassluis over de kosten van het openstellen van de toren van de Groote Kerk op 22 oktober 2015 beantwoord.

In de Schakel van 20 augustus jl. heeft het College een inschatting van de kosten voor het openstellen van de toren gegeven, zijnde €  40.000,-. En dat nog onzeker is of deze kosten ten laste van de begroting 2016 komen en dat er een beroep op fondsen gedaan wordt. Hoe is het bedrag van € 40.000 euro onderbouwd en hoe wordt de financiering van het bedrag van € 40.000,- geregeld? Wanneer krijgen wij hierover een voorstel?
Het bedrag van € 40.000 is gebaseerd op een eerste conceptbegroting voor de uit te voeren werkzaamheden. In goed overleg met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat wij bij de voorbereiding van de werkzaamheden voor de veiligheid in de toren ook de uitvoeringsovereenkomst voor het onderhoud betrekken. Deze dateert van september 1972 en is dringend aan vernieuwing toe. Binnenkort hopen wij het concept voor deze overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters te bespreken. Pas als er een definitieve offerte ligt voor de uitvoering van de werkzaamheden is overleg aan de orde over de wijze van financiering.

Op 10 maart heeft u geantwoord dat de kerktoren zo snel mogelijk weer open gaat. Wij zijn nu een half jaar verder. Op welke termijn gaan de werkzaamheden starten en kan de toren weer open? Graag krijgen wij een toelichting waarom het zoveel langer duurt dan verwacht en wat tot nu toe is gedaan door het College en waar mogelijk knelpunten liggen.
In het antwoord op de vorige vraag is al aangegeven dat de werkzaamheden pas kunnen starten nadat er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst is getekend en opdracht kan worden gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Onder meer vanwege de status als rijksmonument gaat het bij het plannen en uitvoeren van de werkzaamheden om meer partijen dan gemeente en College van Kerkrentmeesters. Wij betreuren het dat het hele proces meer tijd in beslag neemt dan wij hadden verwacht.

In de afhandeling schrijft u dat u als uitgangspunt neemt dat het eigenaarschap van de kerktoren bij de Protestantse Gemeente Maassluis blijft. U heeft 10 maart jl. aangegeven dat u zou bekijken wat de mogelijkheden zijn om de kerktoren in eigendom over te dragen aan de gemeente. Graag ontvangen wij meer informatie over de stand van zaken in deze.
In goed overleg met het College van Kerkrentmeesters is afgesproken dat de toren wordt gezien als een geheel met het kerkgebouw en dat daarom overdracht van eigendom aan de Gemeente niet aan de orde is.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt