© www.maassluis.nu - PvdA-vragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA-fractie van 9 september 2015 over het proces en uitwerking van de plannen van de gymzaal Haydnlaan.

Vraag 1: Wat is de reden van vertraging van de beantwoording van de vragen? Wanneer kunnen wij de antwoorden op onze 10 uitgebreide vragen verwachten?

De toekomst van de binnensportaccommodatie aan de Haydnlaan hangt samen met de keuzes die wij maken in de fasering van de vernieuwing van ook andere accommodaties dan de Haydnlaan. Daarvoor hebben wij een Rapport afwegingskader en fasering binnensportaccommodaties laten opstellen.

Vraag 2: U gaf aan in uw brief aan de raad van 8 april dat u voor de zomer met een plan zou komen. Waar blijft dit toegezegde plan en wanneer kunnen we dat verwachten? Hoe strookt die toezegging om voor de zomer te komen met een plan met het op de website gepubliceerde besluit van het college van pas 21 juli dat er geld wordt uitgetrokken voor het onderzoek naar binnensport accommodaties?

Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3: Hoe vaak heeft u met de bouwcommissie of het bestuur van de MBV Green Eagles sinds oktober 2014 contact gehad om de voortgang van de ontwikkelingen m.b.t. de binnensport te bespreken?

Op 18 december 2014 hebben wij een overleg gehad met een vertegenwoordiging van het bestuur. In dit gesprek hebben we uiteengezet wat onze overwegingen zijn met betrekking tot het niet haalbaar zijn van de plannen aan de Haydnlaan en hebben we stilgestaan bij de brief van 22 oktober 2014 van de vereniging. De wethouder heeft toegelicht niet in te kunnen gaan op de uitgangspunten die de vereniging heeft genoemd. In maart 2015 is er e-mailcontact geweest waarin is ingegaan op de schriftelijke vragen die de politieke partijen hebben gesteld. Daarna heeft dit onderwerp zijn eigen dynamiek gekregen.

Vraag 4: De vereniging noemt in hun brief de volgende toezeggingen van de wethouder:
– Voor de zomer 2015 komt er een plan voor binnensportaccommodaties.
– Sportclubs worden betrokken bij het nieuwe plan voor binnensportaccommodaties.
– MSR wordt betrokken bij het nieuwe plan voor binnensportaccommodaties.
– Er komt een nieuwe accommodatie, die opgeleverd moet zijn in 2017, waar wij hoofdgebruiker buitenschools van zijn.
Kloppen deze toezeggingen, en zo nee, welke toezeggingen heeft u de vereniging dan wel gedaan?

De stelling dat er een nieuwe accommodatie komt die in 2017 opgeleverd moet zijn en dat de Green Eagles hiervan buitenschools de hoofdgebruiker is klopt niet. In het gesprek is aangegeven dat de gemeente wil onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om de plannen van de Green Eagles te combineren met de realisatie van een nieuwe sportzaal.

Vraag 5: Begrijpt u dat de MBV Green Eagles teleurgesteld is? Bent u bereid om op korte termijn met het bestuur van die vereniging in gesprek te gaan om de onderlinge verhoudingen te normaliseren en in ieder geval duidelijkheid te geven over de processtappen?

Wij begrijpen dat de vereniging is teleurgesteld. Wij zijn bereid om met het bestuur in gesprek te gaan om de visie en de processtappen toe te lichten.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt