DELFAND | Om de waterschapslasten voor inwoners gelijk te houden, worden de lasten voor bedrijven verlaagd. Een voorstel voor een eerlijker verdeling van de waterschapslasten werd weggestemd. “Onbegrijpelijk”, vindt de AWP Delfland.

“Wij wilden juist de waterschapslasten voor bedrijven constant houden, zodat de waterschapslasten voor inwoners met een tientje naar beneden kunnen”, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland. Ook PvdA, CU/SGP, 50PLUS en WN steunden het voorstel.

Delfland is al jaren het duurste waterschap van Nederland. De waterschapslasten per inwoner liggen in Delfland bijna twintig procent hoger dan bijv. in Rotterdam (Schieland en de Krimpenerwaard) of in Leiden en Gouda (Rijnland). Bij het afschaffen van de kwijtschelding op de waterschapsbelasting voor de minima werd gezegd dat het geld dat daarmee wordt uitgespaard, zou terugkomen in lagere lasten voor alle inwoners. Daar is het nog niet van gekomen en dat is oneerlijk, vindt de AWP Delfland.

De directe oorzaak is de scheefgroei in WOZ-waarde tussen huizen enerzijds en bedrijven en kantoren anderzijds. In de afgelopen twee jaar is de WOZ-waarde van woningen met 21% omhoog gegaan, terwijl de WOZ-waarde voor bedrijven nauwelijks is gestegen. Om de waterschapslasten voor een gemiddeld huishouden constant te houden, gaan de lasten voor bedrijven, kantoren en tuinders automatisch omlaag. Bedrijven kregen vorig jaar ook al korting om dezelfde reden.

Maar de bedrijven betalen al zo weinig! Alle inwoners samen betalen 90 miljoen euro aan waterschapslasten, terwijl bedrijven samen slechts 7 miljoen bijdragen. “Die verhouding klopt gewoon niet!”, vindt de AWP Delfland. “Alsof bedrijven geen financieel belang hebben bij droge voeten. Denk aan schade aan voorraden, uitval van ICT en onbereikbaarheid voor klanten.”


© AWP

© AWP

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie