© CDA Maassluis – Techniekmenu om de jeugd vroegtijdig enthousiast te maken

Het techniekmenu is een idee van het CDA Maassluis. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2013 werd samen met de PvdA, ChristenUnie en de VSP een motie hierover ingediend. De motie werd destijds met steun van de VVD, SP en D66 aangenomen.

Afgelopen week was het tijd om de plannen van het college te bespreken; het was goed om te zien dat er breed enthousiasme is voor het initiatief bij de scholen, het college en bij de raad.

De motie vraagt het college om vooruitlopend op het Techniekpact 2020, de mogelijkheden van een Techniekmenu in kaart te brengen. Dit Techniekmenu zal bestaan uit technieklessen en workshops die in samenwerking met het Maassluise bedrijfsleven door gastdocenten en eigen docenten gegeven zullen worden.

Het vroegtijdig op school in aanraking komen met techniek zorgt ervoor dat kinderen enthousiast gemaakt worden en bij een vervolgopleiding mogelijk sneller zullen kiezen voor een opleiding in de techniek. De samenwerking met de TechNetkring en de scholen in het voortgezet onderwijs moeten zorgen voor een doorgaande leerlijn. Dit is voor zowel de leerlingen als het Maassluise bedrijfsleven een goede zaak.

Mede op het verzoek van het CDA Maassluis zal de uitwerking van het techniekmenu gericht zijn op alle leerlingen van het basisonderwijs (groepen 1 t/m 8), die tijdens de schooltijd minimaal 2x per jaar aan een dagdeel kunnen deelnemen aan technische activiteiten.

Doel is om in het schooljaar 2015-2016 te beginnen met het Techniekmenu. Voor die tijd zal er nog veel moeten gebeuren, maar gezien het enthousiasme van alle betrokken partijen ziet het CDA Maassluis dit vol vertrouwen tegemoet!


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt