MAASSLUIS | In de eerste termijn deed fractievoorzitter Denise Mulder-Solleveld de volgende observaties op de begroting vanuit haar fractie.


Voorzitter,

Er veranderd veel in de stad, nieuwe wijken worden gebouwd. Oude panden worden gerenoveerd. Het winkelcentrum heeft een geheel nieuwe uitstraling gekregen, u wilt de dierenhoekjes aanpakken, de speeltuinen updaten en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er zijn tal van mooie plekjes in ons Maassluis, misschien realiseren we ons dat met elkaar te weinig. Het wordt normaal, het is gewoon zo! Als je dan praat met mensen van buiten de stad, probeert door hun ogen te kijken dan zie je hoe mooi de stad is waarin wij mogen wonen.

De begroting lezend kwam deze gedachte bij me op. Veel plannen, goede plannen en tegelijkertijd ook veel waar we al aan werkten. Nu anders verwoord en zo gepresenteerd als iets nieuws.

Wel heeft u in het programma sociaal domein veel nieuwe punten opgenomen zoals bijvoorbeeld de wijk op maat, wij worden hier enthousiast van maar het kan alleen uitgevoerd worden als de IBP gelden beschikbaar worden gesteld.

Komt dit wel beschikbaar en wanneer verwacht u dat?

Nog een paar nachtjes slapen en dan mogen we de Sint weer verwelkomen in de haven, eerder was de stad een cadeautje. Dit jaar halen we de Sint en zijn pieten binnen met het motto “Maassluis is een plaatje”.

En zo is het, met elkaar, de ondernemers, de verenigingen, de scholen, de vrijwilligers en alle inwoners van onze stad zorgen we ervoor dat Maassluis steeds een beetje mooier wordt.

Het is daarom, als u het MB vraagt, ook goed dat we er in 2019 voor kiezen om geld te steken in de stad. Het weerstandsvermogen is ruim op orde, reserves die nodig zijn hebben we en nu mag de burger gaan merken dat het steeds beter gaat met de stad.

Voorzitter, tijdens de bespreking van de kadernota gaven we u een aantal zaken mee. Nu willen we deze onderwerpen nogmaals met u langslopen.

Ons veilige Maassluis. We gaan investeren in fietspaden, binnenkort wordt het fietsactie plan gepresenteerd. Een belangrijke stap in het behalen van de doelen m.b.t de reductie van de co2 uitstoot. Tegelijkertijd lijkt dit MB een uitgelezen moment om naar de veiligheid van de fietser te kijken waarbij we wat ons betreft rekening houden met de verschillende groepen fietsers. De snelle fietsers, maar ook de kinderen die veilig naar school moeten kunnen fietsen. U geeft aan dit dit niet de prioriteit is, kunnen we dit los van elkaar zien en als we dat doen is dat dan niet een gemiste kans.

Moeten we niet nu gelijk kijken naar de de verschillende soorten rotondes of naar de oversteekplaatsen bij drukke wegen? Hoe ziet de wethouder dit?

Een veilig Maassluis is dat een vuurwerk vrij Maassluis? U vindt van wel en misschien zijn we dat best met u eens. Aan de andere kant is vuurwerk ook een traditie en zijn er mensen die het hele jaar hiervoor sparen, uitkijken naar het moment dat ze vuurwerk mogen afsteken. Tijdens de behandeling van de kadernota gaf u aan dat u het idee om Vuurwerkzones ipv vuurwerkvrije zones in te stellen mee zou nemen. We zien het jammer genoeg niet terug in de begroting. U gaat onderzoeken of het in 2019 mogelijk is om vuurwerk af te schaffen.

Zou u dit onderzoek breder willen trekken en kijken wat de mogelijkheden zijn voor een aantal vuurwerk zones in de stad.

Veiligheid is ook dat de brandweer voldoende mankracht heeft, het is fijn dat de motie vrijwillige brandweer van vorig jaar is opgepakt en hier ook al resultaat geboekt wordt. Nu de ambulance aanrijtijden nog, dit heeft het voor MB een hoge prioriteit. Zou hier ooit een verbetering komen? Het is goed dat er nu behalve een intern ook een extern onderzoek plaatsvind. Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten hiervan.

Behalve wachten hierop, kunnen wij zelf nog iets doen om de eerste zorg voor onze inwoners veilig te stellen, voorzitter heeft u hier een idee over?

Toerisme en recreatie in ons Maassluis. U gaat inzetten op een versterking van de binnenstad. De Nieuwe winkelstraat actie, klinkt positief en we hopen dan ook dat u in samenwerking met de winkeliers hier een slag kan slaan. Als u het MB vraagt zou het voor de binnenstad ook fijn zijn als er niet meer altijd overal verkeer is.

Denkt u dat het realiseren van een verkeersvrije markt voor de zomer van 2019 gaat lukken? Wij rekenen daar wel op!

Als u toeristen naar onze mooie stad wilt trekken is het belangrijk dat er ook mogelijkheden zijn om te overnachten. Het hotel aan de haven is inmiddels enige weken open. U heeft uw plannen voor de camperplaatsen met ons gedeeld. Kunt u ook vertellen wat u van plan bent te gaan doen om de bezettingsgraad aan de passantensteiger op 50% of meer te krijgen.

Recreëren doe je het liefst in een fijne schone omgeving. Daarom vinden wij het belangrijk dat de kwaliteit van de buitenruimte en dan zeker het groen onderhoud snel op peil komt. We zien verbetering op verschillende plekken in de stad maar het kan nog beter. Daar doen we ook een oproep aan onze inwoners, meld uw ontevredenheid bij schoon heel en veilig.

Onze ervaring is dat dit snel wordt opgepakt.

Ons onderwijs. Voorzitter het schooluitval percentage in Maassluis is hoog. Als reden krijgen wij keer op keer terug kleine stad met groot stedelijke problematiek. Stel dat dat zo is, dan kunnen we daar toch ook op inspelen.

Stroomopwaarts heeft in samenwerking met een aantal scholen uit de regio een project opgezet om technisch onderwijs vorm te geven. Participeren wij hierin, want dat lijkt ons een mooie kans. Een kans om jongeren die nu niet vinden in het onderwijs wat ze zoeken toch te begeleiden naar een startkwalificatie. Aan de ander kant kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zo een opleiding volgen wat er voor zorgt dat ze beter terecht komen op de arbeidsmarkt dat noemen we nog eens een win-win situatie.

Wij hebben het al vaker benoemd, alle kinderen moeten wat ons betreft een zo goed mogelijke start in het onderwijs hebben. Als daar ondersteuning voor nodig is moet die geboden. Tegelijkertijd vinden wij ook daar we daar iets voor terug mogen verwachten. Wij willen investeren in een kind maar verwachten dat ook vanuit de thuissituatie.

Ons Maassluis. In ons Maasluis doet iedereen mee! U zet in op sociale cohesie in de stad, weinig ambitieus met een rapportcijfer 6 maar dat hangt wellicht van de schaal af waarop we het bekijken.

We kunnen alleen maar fijn met elkaar samen leven als iedereen anders mag zijn maar we elkaar kunnen respecteren. Het is daarom wat ons betreft jammer dat hier alleen echt op ingezet kan worden als de IBP gelden beschikbaar worden gesteld. Zo niet dat gaat u niet aan de slag met de wijk op maat, toegankelijkheid, integratie, wijkteam vraagraak, eenzaamheid, armoedebeleid en de dementievriendelijke gemeente. Dat vinden wij spijtig.

Tegelijkertijd komt Sociale cohesie eigenlijk in alle segmenten terug. Vuurwerkzones zorgen voor een plek in de wijk waar iedereen bij elkaar komt. Zo hoeft niemand alleen te zijn met oud en nieuw. Veilig van en naar school zorgt er voor dat we op elkaar letten onderweg. Kunnen we ouders inzetten om oversteken van jonge scholieren te begeleiden, dat geeft de ouder de mogelijkheid zich nuttig te voelen. Iets terug verwachten voor enige vorm van ondersteuning zorgt ervoor dat we elkaar gaan begrijpen en samen gaan werken. Op verschillende gebieden kunnen we zo werken aan een sociaal en rechtvaardig Maassluis zonder dat daar direct de portemonnee voor getrokken hoeft te worden.

Iedereen kan daar op zijn eigen manier aan bijdragen en alleen zo maken we met elkaar van ons Maassluis een dynamisch plaatje!

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt