De fractieleiders waren goed voorbereid op dreef

In twee avonden werd de discussie – de algemene beschouwingen  over de begroting voor 2016 in twee termijnen gevoerd. Was op de eerste avond sfeer vriendelijk en werden er veel lovende woorden uitgesproken, zo anders was het op de tweede avond. Burgemeester Edo Haan leidde de vergaderingen strak qua tijd en bood ruimte voor interpellaties.

Onbedoeld zette de Christen Unie een beetje de toon van de avond. Er werden uitspraken gedaan die door technische problemen met de microfoon in de zaal verkeerd overkwamen. Daardoor was men licht ontstemd. Na een kleine onderbreking om dit euvel te verhelpen, kwam de raad op stoom. Er werden zaken op scherp gezet en er werden diverse moties (lees deze elders) door de partijen  – veelal in gezamenlijkheid – ingediend. De oppositiepartijen D66, Maassluis Belang en Christen Unie waren kritisch en stelden goede vragen. Ook de coalitiepartijen wilden duidelijkheid van het college en lieten zich niet afschepen met onduidelijke toezeggingen. De sfeer bleef wel correct.

Alle partijen vinden de begroting mooi maar weten dan het de komende jaren lastig gaat worden omdat er weer moet worden bezuinigd. Ze willen graag meedenken vooraf.

Het college van B&W was niet op zijn scherpst in de beantwoording. Wethouder Keijzer – de nestor van het college – had zijn antwoorden redelijk voor elkaar en toezeggingen goed op een rijtje.

Wethouder Evers maakte door zijn wijze van beantwoorden af en toe de indruk dat hij onder vuur lag wat feitelijk niet het geval was.

Wethouder Pleijsier had moeite de juiste bewoordingen te vinden bij interpellaties. Bij het onderwerp onverlichte parken waarbij hij schermde met een landelijke “donkertebeleid”, werd hij flink aan de tand gevoeld door Maassluis Belang. Deze fractie wilde meer helderheid in zijn beantwoording en toezegging. De wethouder was zichtbaar geïrriteerd, hoewel daarvoor geen enkele reden was.

Ook wethouder van der Houwen laveerde met moeite tussen lastige onderwerpen waarbij de raad meer informatie en cijfers wil. Bij het onderwerp garantiebanen (voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) kon hij de grotere ambitie die de VVD uit zijn mond wilde optekenen niet cijfermatig aantonen. Deze keer kon hij zich nog verschuilen achter “het is lastig door de systematiek van rekenen”, maar de raad heeft deze vraag in de achterzak om hem bij de komende rapportage weer te voorschijn te halen.

Burgemeester Haan oogde licht onwennig – wellicht vanwege de nieuwe rol en onbekendheid met de raad – maar kon wel duidelijke toezeggingen doen, waarom de raad vroeg. Hij sloeg zich er goed door heen. Daarnaast deed hij een aantal uitspraken die aantonen dat hij niet alles bij het oude laat. Zo wil hij dat voor de viering van het 100-jarig bestaan van de Furie dat verenigingen en stichtingen samenwerken, krachten bundelen.

Al met al een boeiend avond waarbij de raad scherp, correct en duidelijk was in haar vraagstelling en door de vele moties liet zien duidelijk een inbreng te hebben.

Als er al een conclusie kan worden getrokken, dan is het dat er vanaf nu meer daden verwacht worden. De tijd van plannen en schimmig doen is voorbij. Dat mag ook wel, want het college is nu al 1,5 jaar onderweg.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  12 november 2015 at 09:33

  ”CHRISTEN UNIE(K)!”

  John Dol(van Geloof en een Hoop Liefde),
  Stra(alt) Een Hoop Energie Uit!

  ”Gerard VVDer En Wees…,
  Voorzichtig En Consequent

  ”LEO D66 KEER EIJSKOUD MEE..,
  Voor De Titel Grootste Smulpaap!”