MAASSLUIS | De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) oppert in het kader van CO2-uitstoot verlaging om in de 23 gemeenten van deze regio maatregelen op te leggen zoals onder andere betaald parkeren in de centra, tolheffing en zero-emissie voor vrachtverkeer. En dat de  gemeente tot 5 oktober de tijd hebben om met voorstellen te komen voor een regionaal actieplan.

In het kader van Artikel 51 vragen heeft de VVD fractie hierover de volgende vragen;

De MRDH heeft als kerntaken het verbeteren van de bereikbaarheid, een sterkere economische structuur realiseren én om een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat om te werken, te wonen
en te recreëren te bewerkstelligen.

 1. Is het College het dan ook met de VVD eens dat het opleggen van verstrekkende maatregelen voor de gemeente niet wenselijk is en ook geen taak van de MRDH?
 2. Vrij parkeren in Maassluis geeft een economische impuls aan de winkelcentra van Maassluis. Is het College het dan ook met de VVD eens dat het niet wenselijk is om betaald parkeren in te voeren in Maassluis?
 3. Maassluis heeft geen fijnmazig openbaar vervoer, als het gaat om bereikbaarheid en is afhankelijkvan vervoerspartijen zoals RET en andere vervoersexploitanten. Tolheffing zou nadelig zijn voor inwoners van Maassluis en de plannen om te komen tot een toeristisch trekpleister. Is het College het met de VVD eens dat dergelijke maatregelen juist contraproductief zijn voor de plannen en de bereikbaarheid van Maassluis?
 4. In hoeverre kan de MRDH deze aangekondigde maatregelen dwingend opleggen aan de gemeente? Is het College het met de VVD eens dat alles in het werk gesteld moet worden om Maassluis zelf zeggenschap te laten behouden over gemeentelijke beslissingen en dat we via een eigen/Maassluise zienswijze kenbaar moeten maken dat de bereikbaarheid van Maassluis en de plannen die we hebben, beperkt worden door de voorgestelde maatregelen?

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

5 Reacties

 1. M. Moreno Rubio
  6 april 2019 at 17:31

  Zo begint het verpaupering locaties en winkelcentra. chronisch zieken krijgen minder gelegenheid om lekker gezellig naar buiten te gaan.

  Dat betekend een economische ramp. en kost arbeidsplaatsen.

  Sociaal gezien en klaar met de gezelligheid van Maassluis.

  Toekomstege bewoonster van Maassluis

 2. hans
  5 april 2019 at 12:09

  Geen bootschapen meer doen in Maasluis of onlijn laten bezorgen

 3. Aad Rieken
  4 april 2019 at 14:02

  Wie zulke onzin gaan bepalen,
  weinig vooruitstrevends uitstralen.
  Krijgen op den duur,
  niet het zoet maar zuur
  en zullen dat bitter betalen!

 4. Koos Hofman
  4 april 2019 at 13:59

  Je zou bijna denken dat het om een te laat uitgebrachte 1 april grap ging. Die hele bestuurslaag die nu weer Metropoolregio heeft en dingen verzint om burgers te pesten moet zo gauw mogelijk verdwijnen. Allemaal baantjesjagers en zakkenvullers. De Metro laten rijden in 2 jaar? Nee dus? We schieten er niks mee op, ze betuttelen de kleinere gemeentes zonder enige inbreng van die kant. De MRDH lijkt net op de EU, wijsneuzen die hun baantje in stand houden en allerlei onmogelijke dingen verzinnen waar niemand op zit te wachten. De mattenklopper erover.

 5. Aad Rieken
  4 april 2019 at 13:04

  “Deze Grap Komt 3 Dagen Na De Deadline!”