© www.maassluis.nu - Mobiele camera

Burgemeester Karssen neemt op woensdag 7 oktober om 12.00 uur een Mobile Camera Unit (MCU) in ontvangst. Hij doet dit bij de hoofdingang van het stadhuis.

De gemeenteraad heeft net voor de zomer besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een MCU. Vervolgens is opdracht gegeven een MCU aan te schaffen. Cameratoezicht is in de afgelopen periode een item geworden dat steeds meer podium kreeg in alle gemeenten in Nederland.  Het aantal camera’s neemt toe en er zijn steeds meer situaties waarin cameratoezicht ingezet wordt. De wet- en regelgeving over cameratoezicht is aangescherpt en de (grote) gemeenten stellen ook kaders op voor de inzet van cameratoezicht.

Ook in Maassluis zien we een toenemende behoefte aan cameratoezicht, bijvoorbeeld in winkelcentra, bedrijventerreinen of bij evenementen. De landelijke wet- en regelgeving moet bij de inzet van cameratoezicht uiteraard worden gevolgd. Om initiatieven te kunnen toetsen zijn kaders nodig waaraan getoetst kan worden.  De burgemeester heeft hiervoor een beleidskader vastgesteld, op grond waarvan de camera kan worden ingezet. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de politie.

De stijgende vraag naar cameratoezicht komt regelmatig voort uit de verwachting dat de inzet van camera’s alle problemen oplost. Het is belangrijk om die verwachtingen te managen. Camera’s zijn, dat blijkt zowel in de praktijk als uit de wetgeving, een hulpstuk om te komen tot een veilig woon- en leefklimaat. Cameratoezicht is niet een doel op zich, maar een onderdeel van een omvangrijker pakket aan maatregelen om het bewuste doel te bereiken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    6 oktober 2015 at 16:32

    ”CAMERA ET CETERA!””