MAASSLUIS | De fractie van het PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de vervuiling van water langs de Weverskade. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Bent u op de hoogte van het zwerfafval langs en in het water? Deelt u onze mening dat het zwerfvuil in en langs het water afbreuk doet aan de prachtige vlieten die onze binnenstad sieren en het water langs de Weverskade die Maassluis zo mooi maken?

Ja, verwijderen van het zwerfafval uit de wateren binnen de gemeente is een reguliere taak om de vervuiling tegen te gaan en het aanzicht zo goed mogelijk te houden.

2. Deelt u onze mening dat, getuige de foto’s, het effect van uw toezeggingen van eerdere jaren onvoldoende effect hebben gehad? Of dat minstens de aandacht in de praktijk weer is versloft?

Nee, uitvoering van de werkzaamheden conform afspraken geeft normaal gesproken het juiste effect. Incidentele vervuilingen zijn echter nooit te vermijden. Doorgaans worden die door eigen waarneming of meldingen tijdig doorgegeven en opgeruimd, voordat het tot grote vervuiling heeft geleid.
De door u aangegeven situatie langs de Weverskade is specifiek. Dit voorjaar is de schoonmaak van de Weverskade niet goed uitgevoerd, doordat dit traject per abuis niet in het programma stond van onze opdrachtnemer. Dit is inmiddels hersteld.

3. In de toezegging van 16 april 2013 zei het college toe dat naast de twee reguliere schoonmaakbeurten per jaar door het Hoogheemraadschap, en u ook heeft afgesproken dat het Hoogheemraadschap op uw afroep extra komt schoonmaken (kroos en andere drijvende en gezonken organische voorwerpen komt verwijderen). Hoe vaak is dat sinds april 2013 regulier en extra gedaan?

Het reguliere maaien van de watergang langs de Weverskade, waarbij het vuil wordt meegenomen, is en wordt door het Hoogheemraadschap van Delfland 2 keer per jaar uitgevoerd. De extra beurten hebben zich beperkt tot het enkele keren op verzoek verwijderen van drijvend organisch afval dat vrijgekomen was bij maaionderhoud door het Hoogheemraadschap van Delfland in het water en de oevers elders.

4. U gaf toen ook aan dat de gemeente Maassluis verantwoordelijk is voor het ‘vuilvissen’: het verwijderen van drijvend en gezonken zwerfvuil zoals blikjes, plastic etc. U gaf aan dat de gemeente wekelijks de schoonmaakt. Maar die indruk krijgen wij niet, hoe vaak is dat gedaan sinds uw toezegging van april 2013?

De wateren in de binnenstad worden wekelijks schoon gemaakt. Vuil verwijderen door de gemeente in de overige wateren,dus ook langs de Weverskade, vindt naast de eventuele beurten van Delfland, 1 of 2 keer per jaar plaats, in ieder geval in het voorjaar. Daarnaast gebeurt het incidenteel naar aanleiding van eigen waarnemingen of meldingen.

5. Wij constateren dat er soms wel wordt schoongemaakt. We hebben zowel langs de Noordvliet als langs de Weverskade de opbrengsten op de wal zien liggen (zie foto’s), maar die stapels bleven soms weken liggen. Kunt u verklaren waarom dat zo was en hoe u ervoor zorgt dat dit niet meer voorkomt?

Het verwijderde vuil blijft soms enkele dagen op de kant liggen in verband met het zogenaamde uitzakken. Dit voorkomt dat het af te voeren materiaal onnodig veel gewicht heeft en dat de afvoer- en stortkosten onnodig hoog zijn.
Het Hoogheemraadschap van Delfland verwijdert af en toe ten behoeve van de doorstroming extra het vuil dat bij roosters en duikers ligt. Conform afspraak leggen zij dit vuil op de kant en de gemeente voert dit af. Ook dit laatste kan wel eens enkele dagen duren. Incidenteel is dit bij een communicatiestoornis wel eens langer geweest.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Kees de Groot
    5 juni 2016 at 00:50

    Leven zij wel in dezelfde Gemeente..?