MAASSLUIS | Op 28-07-2020 heeft Forum voor Maasluis artikel 51 vragen gesteld ten aanzien van Nieuwbouw aan de Noorddijk. B&W beantwoordt die vragen onderstaande.

1.Komen de kosten van deze werkzaamheden richting gemeente of is dit contractueel uitgesloten?

De kosten en risico’s als gevolg van de archeologisch vondsten zijn voor de ontwikkelaar. Dit is contractueel tussen de gemeente en de ontwikkelaar Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. vastgelegd. Dit betreft ook de mogelijke meerkosten als gevolg van de vertraging van de bouwwerkzaamheden.

2.Wij begrijpen dat er nu nog steeds geen Watervergunning is. Waarom niet?

Voor alle werkzaamheden die nu plaatsvinden of reeds hebben plaatsgevonden is de benodigde watervergunning door het Hoogheemraadschap van Delfland (het bevoegd gezag in deze vergunning) afgegeven.

Ook voor het verwijderen van de tijdelijke damwand is een vergunning afgegeven. Hiertegen is echter beroep aangetekend. De rechtszaak hierover is nog niet afgerond, waardoor de vergunning nog niet onherroepelijk is. Deze procedure loopt nog tussen degene(n) die beroep hebben ingediend en het Hoogheemraadschap van Delfland. Wanneer het Hoogheemraadschap van Delfland de vergunning zou moeten intrekken, wat hoogst onwaarschijnlijk is, dan wordt de tijdelijke damwand als verloren beschouwd en blijft deze in de dijk achter.

3.Wat denkt u van het feit dat omwonenden daardoor willen dat Delfland het werk gaat stilleggen?

Er is geen sprake van dat het werk door het Hoogheemraadschap van Delfland wordt stilgelegd, Voor alle werkzaamheden die nu plaatsvinden is, zoals reeds bij onze reactie op vraag 2 vermeld, door het bevoegde gezag, een watervergunning afgegeven.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt