MAASSLUIS | De fractie van de CDA stelde vragen over de chronische problemen met het afval in Maassluis. De CDA stelt dat het niet bevorderend werkt als bakken vol zitten en mensen hun gescheiden afval niet kwijt kunnen. Het college van B&W antwoordt dat zij in beeld heeft op welke plekken in de stad de bakken te vaak vol zijn. Door middel van inzamelgegevens, steekproefcontrole en eigen waarneming van medewerkers van Stadsbedrijf heeft de gemeente zicht op de capaciteit.

Concrete verbetermaatregelen en handhavingacties worden toegezegd.

Bakken in (ver)nieuwbouwwijken
In een raadsvoorstel is besloten om meer bakken te plaatsen, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit gebeurt. Het extra plaatsen van milieuparkjes is onder andere gepland bij het Balkon, Wilgenrijk, Burgemeesterswijk en de Sluispolder. Zo snel mogelijk, namelijk bij de bouw van de woningen aldaar, zullen nieuwe milieuparkjes worden gecreëerd.

Koningshoek krijgt extra capaciteit
De wethouder zal de locaties waar knelpunten zijn extra monitoren en waar nodig vaker ledigen. Extra bovengrondse containers voor PMD zijn inmiddels bijgeplaatst. Bij de herinrichting van het
winkelcentrum zullen de nieuwe locaties met extra capaciteit worden ingepast.

PMD – plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons [Redactie]

Optreden tegen inwoners in de Binnenstad
Volgens de Afvalstoffenverordening mogen de inzamelmiddelen (minicontainers) vanaf 20.00 uur, de avond voor de inzameldag worden aangeboden. De minicontainers dienen uiterlijk voor 20.00 uur op dezelfde dag van de straat worden verwijderd. Indien het afval goed wordt aangeboden kunnen de meeuwen hier niet bij.

In slechts een heel klein deel (binnenstad) worden er nog huisvuilzakken aangeboden. Deze woningen kunnen niet beschikken over minicontainers. Indien er toch te vroeg huisvuilzakken op straat worden aangeboden kunnen medewerkers van het team Handhaving hier tegen optreden.

Optreden tegen marktlieden
Marktkooplieden zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun standplaats. Medewerkers van het team Handhaving zijn bij afsluiting van de markt aanwezig om de kooplieden hier
op aan te spreken. Als dit niet tot verbetering leidt, zullen wij andere maatregelen nemen.

Communicatiecampagne
Indien een afvalbak overvol is en dit door de gemeente nog niet geconstateerd is, kan dit worden aangegeven via het meldpunt Openbare Ruimte op de website van de gemeente. Na de zomer zal een communicatiecampagne starten, gericht op bewustwording bij inwoners, ter verbetering van afvalscheiding en het voorkomen van zwerfafval. De gemeente zal via de reguliere communicatiekanalen en sociale media extra aandacht schenken aan het belang van afvalscheiding en worden de inwoners aangesproken op het voorkomen van zwerfafval.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  26 augustus 2017 at 08:50

  ”Week-end Bak!”
  wie kent er (g)een?

  Een Maassluis echtpaar maakt voor de eerste keer een cruise,
  met de Rotterdam naar een van de mooiste landen in Europa.
  Zij verbaast zich over de in haar hut ingebouwde wasmachine
  en verhaalt aan haar man er gaat heel veel wasgoed in.

 2. Kees Broere
  25 augustus 2017 at 18:12

  In de Vertowijk worden de bakken op woensdag geleegd, bijna elke week staan er op zaterdag, soms zondag, nog lege bakken te wachten om door hun eigenaar te worden opgehaald. Dat hoort niet, haal op woensdag uw bak weer weg!

  • bea scheurwater
   26 augustus 2017 at 11:44

   Er staat een groene bak al 14 dagen op de hoek van lijnbaan en carderie. Zoals vroeger, kaartje eraan?