MAASSLUIS | Op 2 februari heeft de fractie van D66 op grond van art. 51 RvO vragen gesteld inzake het Schone Lucht Akkoord. Onderstaand beantwoordt B&W deze vragen.

1. Bent u op de hoogte van het Schone Lucht Akkoord?

Wij zijn indirect, via ons netwerk, op de hoogte gesteld van het Schone Lucht Akkoord. Maassluis is niet expliciet gevraagd om hier aan mee te doen.

2. Bent u bereid om zich als gemeente Maassluis aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord?

Ondanks dat de doelstelling van het Schone Lucht Akkoord ons zeer aanspreekt zijn we niet bereid ons aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Met name de verplichting om een uitvoeringsplan op te stellen en de beperkte mogelijkheden om een substantiële bijdrage te leveren aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit zijn voor ons de belangrijkste redenen.

3. Bent u bereid om een uitvoeringsplan op te stellen zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt gesteld en periodiek de effecten van de maatregelen door te (Iaten) rekenen via de gezondheidsindicator die door het RIVM is ontwikkeld?

Zie hierboven. Het opstellen van een uitvoeringsplan met een beperkt aantal maatregelen en het periodiek doorrekenen van de effecten hiervan vergt nogal wat ambtelijke capaciteit wat niet opweegt tegenover de verwachte effecten van deze maatregelen.

4. Heeft u zicht op het gebruik van mobiele bouwmachines en werktuigen die worden aangedreven door een (diesel)aggregaat die in Maassluis worden gebruikt bij bouwprojecten?

Nee, daar hebben we geen goed zicht op.

5. Bent u bereid om nu al bij opdrachten voor bouwprojecten als voorwaarde te stellen dat mobiele bouwmachines en werktuigen elektrisch worden aangedreven of op schonere brandstof werken?

Ja, we zijn, voor zover de gemeente opdrachtgever is, hier toe bereid. Recent hebben we bij de aanbesteding van de brandstoffen voor het gemeentelijke materieel criteria gesteld die milieuvriendelijke brandstoffen bevoordelen. We zijn momenteel ook bezig met het invoeren van MVI. Daarbij zullen we ook criteria meenemen over luchtkwaliteit.

6. Bent u bereid om vooruitlopend op de daarvoor verwachte wetgeving nu al voor te schrijven dat in nieuwbouwwoningen geen open haarden worden toegestaan en deze houtstookvrij worden gebouwd, zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt voorgesteld?

Houtstook is in Maassluis een relevant issue (zie ook RIB Motie overlast houtstook van 27-11-2018). Bij vragen en klachten verwijzen we meestal naar de informatiewijzer houtstook die op onze website te vinden is. We steunen van harte de maatregelen in het schone lucht akkoord over de communicatie van houtstook. Op onze website zullen we de nodige aandacht aan dit thema blijven besteden. In het Schone Lucht akkoord staat dat er voor een nieuwbouwwijk onderzocht gaat worden wat erbij komt kijken om een wijk houtstookvrij/houtrookarm te maken. Wij zijn geinteresseerd in de resultaten van deze pilot en wachten de uitkomsten af.

7. Bent u bereid om in Maassluis seen kleine biomassa installaties toe te staan, zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt voorgesteld?

Ja, daar zijn we toe bereid. Wij hebben reeds eerder een vergunningaanvraag voor een kleine biomassainstallatie geweigerd. In het programma energietransitie staat dat we biomassa alleen willen inzetten voor warmte bij het ontbreken van alternatieven.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt