MAASSLUIS | Een raadscommissie bespreekt vanavond Duurzaam Maassluis.  Uit de evaluatie van het Programma duurzaamheid 2015-2018 kwam als belangrijkste aanbeveling naar voren om meer te focussen op de leidende thema’s. Er is in dit programma daarom voor gekozen om energietransitie als thema te kiezen, mede vanwege het Klimaatakkoord en de rol die gemeenten hierin moeten gaan vervullen.

lees hier alle details van vanavond: Energie Transitie

Naast instemming met het communicatieplan,vraagt B&W instemming met het besluit om de klimaatgelden (die met de decembercirculaire 2019 beschikbaar zijn gesteld) bij de  resultaatbestemming van de jaarrekening 2019 te beklemmen in de algemene reserve en in 2020 vrij te laten vallen ten gunste van het doel waar het voor bestemd is.

De verkenning die in het kader van het MRDH project Next Generation Woonwijken is uitgevoerd heeft waardevolle informatie opgeleverd die B&W vooral wil gebruiken in het verdere proces van de energietransitie.

Het programma energietransitie kent drie belangrijke pijlers:

• Inzet op energie besparen; isoleren, isoleren, isoleren
• Meer duurzame energie opwekken
• Transitie naar duurzame warmte

Daarnaast wil de gemeente verder gaan met het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, de scholen, bedrijven en de mobiliteit.

Wellicht het belangrijkste onderdeel van het programma is de communicatie-aanpak. De gemeente wil het komende jaar gebruiken om verder in gesprek te gaan en samen te werken met inwoners, bedrijven,organisaties en instellingen over duurzaamheid. Tegelijkertijd wil ze ook bekijken hoe eigen initiatieven van inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid te kunnen faciliteren.

Het motto van de communicatie-aanpak is daarom:

Duurzaamheid speelt overal, de uitdagingen zijn groot.

Het moet samen => iedereen kan bijdragen en dat geeft resultaat.

Duurzaam Maassluis – (alles) wat je doet telt!

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt