MAASSLUIS | De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft vragen gesteld over het verkeersongeval op de Industrieweg van 19 september. 

Iedereen betreurt deze trieste gebeurtenis en leeft mee met de nabestaanden. B&W wenst hun veel sterkte in deze trieste tijd. Onderstaand de beantwoording van de vragen .

1. Maassluis loopt achter de feiten aan als het gaat om fietsveiligheid. Het is onder fietsers al jaren bekend dat de industrieweg één van de wegen is die onveilig is voor fietsers. Deze weg voldoet niet meer aan de veiligheidseisen van deze tijd. De fietspaden zijn smal, fietsers en scooters rijden er door elkaar en moeten te vaak oversteken en er zijn veel in- en uitritten van bedrijven en parkeerterreinen. Bent u het met ons eens, dat de fietsers er wel heel bekaaid afkomen ten opzichte van automobilisten? En bent u met ons van mening dat de fietspaden flink verbreed moeten worden om meer zichtbaarheid, ruimte en veiligheid te creëren? Ook zien wij graag dat er in twee richtingen wordt geasfalteerd om zo veilig en toekomstbestendig te zijn. Hoe denkt het college daarover?

Bij het onderzoek naar de verkeersveiligheid op en rond de Industrieweg zal de veiligheid van alle verkeersdeelnemers meegenomen worden. Welke te nemen maatregelen er uit dit onderzoek komen is nu nog niet bekend.

2. We hebben begrepen dat de MRDH een subsidie wil verlenen voor een nieuw breed fietspad langs de Industrieweg. Klopt dit? Zo ja wanneer wordt deze dan gerealiseerd?

Met de MRDH worden de mogelijkheden voor een metropolitane snelfietsroute verkend. Verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng heeft aan de MRDH aangegeven dat een snelfietsroute via de Noorddijk kansrijk is en de verkenning richt zich nu op deze route en de Maasdijk.

3. Er zijn veel onoverzichtelijke stukken bij de Industrieweg voor zowel fietsers als automobilisten. Een van de meest onoverzichtelijke punten is het verdiepte kruispunt Mozartlaan-Industrieweg-Noord Nieuwlandse Poort. Is het niet mogelijk om daar een drempel of stoplicht te plaatsen zodat de situatie veiliger wordt?

In het onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Industrieweg zal ook gekeken worden naar de veiligheid van het verdiepte kruispunt en welke maatregelen daar eventueel genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren.

Verder krijgen we signalen van verschillende inwoners in de omliggende wijken dat veel automobilisten te hard rijden. Is het college voornemens maatregelen te nemen door bijvoorbeeld een flitspaal neer te zetten of de politie vaker te laten controleren op snelheid?

De politie heeft al meerdere keren snelheid gemeten op de Industrieweg en andere wegen in Maassluis hierbij is er ook bekeurd. Ook hebben wij een wegkantradar opgehangen om de snelheidsgegevens te meten en analyseren op de Industrieweg. De resultaten hiervan zullen wij in december middels een raadsinformatiebrief aan u presenteren.

4. Op 11 september j.l. is het fietsactieplan gepresenteerd. Is het college bereid om met het bureau Mobycon én met een delegatie van Maassluise fietsers de overige onveilige situaties en knelpunten in kaart te brengen en die versneld op te lossen?

Ja, zowel op 26 als op 30 oktober heeft de gemeente Maassluis en Mobycon samen op de markt gestaan met een kraam om de fiets te promoten. Aan de Maassluise fietsers is gevraagd om een enquête in te vullen die waarin vragen zijn opgenomen over fietsverkeersveiligheid en er is gevraagd om op een kaart aan te geven waar zij onveilige situaties en knelpunten ervaren. De resultaten hiervan worden opgenomen in het actieplan fiets.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt